Zülküf Mavlay

Zülküf Mavlay, fotoğraflarında hareket halindeki kent yaşamını, odağında insan figürü olmadan göstermeye ve anlamlandırmaya çalışıyor. İnsanın kendisini olmasa da temas ettiği her yerde bıraktığı izleri görünür kılarak topluma, siyasete, kültüre, ekonomiye, savaşa, barışa ve göçe dair sözler söyleyen fotoğraflar yaratıyor.

Ötekinin Gözü de “ben” ve “öteki” kavramları arasındaki ilişkiyi çözmeye yönelik, hümanist bir çalışma olarak karşımıza çıkıyor. Seçim çalışmalarında kullanılan afişlerden halen izleyiciye bakan “öteki” gözler, “ben”in öfkesinden nasibini almış, silinmeye çalışılmış, dışlanmış, bölünmüş, hatta parçalanmış. Sanatçı, doğumdan gelen özelliklerimizle ilgili herhangi bir seçim hakkımızın olmadığını vurgulayarak bu gözlerin ne kendi ne de izleyicinin gözünden bir farkı olmadığına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

In his photographs, Zülküf Mavlay tries to show and make sense of urban life in motion without the human figure in its focus. By making visible the traces that people leave wherever they come into contact, but not the people themselves, he creates photographs that say things about society, politics, culture, economy, war, peace and migration.

The Eye of the Other is a humanist work aimed at solving the relationship between the concepts of “self” and “other”. The “other” eyes, which still look at the audience from the posters used in the elections, have suffered the wrath of the “self”, have been erased, excluded, divided, even torn apart. The artist emphasizes that we do not have any choice about our innate characteristics and aims to draw attention to the fact that these eyes are no different from either his own eyes or the eyes of the viewer.