Zeynep Demirhan

Maurice Merleau-Ponty’den hareketle, içsel dünyamızı, duyularımızı ve algımızı geliştirebilmek ancak çevremizi deneyimleyerek mümkün olur. Bütünlük halini hissedebilmek için yürümek, kendimizi düşünmeden teslim edebildiğimiz bir araçtır. Yürüme pratikleri sırasında dış dünyanın ruhunu iç dünyamızda bedenlendirmek, var oluşumuzu ve yaşam deneyimimizi güçlendirir.

ORASI isimli fotoğraf serisi ile Zeynep Demirhan, bedeni ve elindeki kamerası, seyircinin sergi salonundaki varlığı ve görsel algısı arasında bir ilişki kurmayı hedefliyor. İzleyiciyi lensi gibi konumlandırarak, yürürken tanıklık ettiği belirli anlar ile “orada” hissedebilmeleri için, seyirciye meditatif ve ritüel niteliğinde bir çevre deneyimi sunuyor. Farklı lokasyonlarda çekilmiş fotoğraflar, el değmemiş ve sonsuzluk barındıran objeleri göstererek seriye bakan kişiyi dingin bir sürece davet ediyor.

According to Maurice Merleau-Ponty, it is only possible to develop our inner world, our senses and our perception by experiencing our environment. Walking in order to feel the state of wholeness is a tool to which we can submit ourselves without thinking. Embodying the spirit of the outside world in our inner world while walking strengthens our existence and our experience of life. 

With the photography series THERE, Zeynep Demirhan aims to establish a relationship between her body and the camera in her hand, the presence of the audience in the exhibition hall and their visual perception. By positioning the viewer as their lens, she offers the audience a meditative and ritualistic environmental experience so that they can feel “there” with the specific moments they witness while walking. Photos taken in different locations show untouched and eternal objects, inviting the viewer of the series to a period of serenity.