Yağmur Uyanık

Lisans eğitimini mimarlık ve müzik, yüksek lisans eğitimini ise sanat ve teknoloji alanında tamamlayan Yağmur Uyanık, güncel kültürlerdeki hibritlik olgusunu, ilerlemeci yaklaşımın baskın anlatılarını, mevcut zaman düzenleme araçlarını ve dünyayı anlamanın farklı yollarını araştırıyor. İşlerinde nesnelerin değişen konumunu ve bilgi üretimindeki dönüşümleri, maddesellik ve çoklu ortam kullanımına benzer yaklaşımlarla inceleyen Uyanık’ın sergideki “Öz Yaratım: Birlikte Oluşmanın Katmanları” başlıklı ilk çalışması, Londra, British Museum’da bulunan Büyük İskender ve Perikles heykellerinin dijital modellerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve üç boyutlu yazıcı ile kumtaşından üretilmiş hibrit bir karakteri betimliyor. Kültürel bilgi yaratımının, yayılımının ve korunmasının coğrafi bağlamları ile yerinden edilmişlik biçimlerini nasıl vurguladığını gösteren çalışma, kişisel anlatının ve kolektif belleğin kültürel mülkiyet, kültürel değer ve onlara içkin sembolik anlamlar sayesinde nasıl biçimlendirildiğini irdeliyor. Bu post-dijital tarihî imge, çoğulluğun temsili, arşivden ortaya çıkan yeni kökenlerin yansımaları ve gelecekteki arkeolojik kalıntıların iyimser bir yeniden değerlendirilmesi olarak da okunabilir.

Kare formunda dövülmüş bir zilden oluşan “A440” adlı yerleştirme ise dijitalleşen dünyayı karakterize eden maddi yeniden yapılandırmalar ışığında, kültürel üretim hakkında sorular soruyor. Geçmişin gelenekleri ile günümüzün dijital manipülasyonları arasındaki karşılaşmanın ortaya çıkışının prototipi olarak görülebilecek bu parça, ismini Batı müziğinde standart frekans olarak kullanılan A440 müzikal perdesinden alıyor ve izleyiciyi emek-malzeme ilişkisini kültürel ve geleneksel standartlar bağlamında ele almaya davet ediyor. 

Yağmur Uyanık, who completed her undergraduate education in architecture and music and her graduate education in art and technology, explores the phenomenon of hybridity in contemporary cultures, the dominant narratives of the progressive approach, current time regulation tools and different ways of understanding the world. The first work of Uyanık in the exhibition, titled “Self-Making: layers of becoming with”, which examines the changing position of objects and transformations in information production with approaches similar to materiality and the use of multimedia, is created by combining digital models of Alexander the Great and Pericles sculptures in the British Museum, and printing a hybrid character made of sandstone with a 3D printer.  Showing how the creation, diffusion and preservation of cultural knowledge emphasize their geographical context and forms of displacement, the study examines how personal narrative and collective memory are shaped by cultural property, cultural value and symbolic meanings inherent in them. This post-digital historical image can also be read as a representation of plurality, reflections of new origins emerging from the archive, and an optimistic reassessment of future archaeological remains.

The installation “A440”, which consists of a forged bell in the form of a square, asks questions about cultural production in the light of the material restructurings that characterize the digitalized world. This piece, which can be seen as the prototype of the emergence of the encounter between the traditions of the past and the digital manipulations of today, takes its name from the musical pitch A440, which is used as a standard frequency in Western music, and invites the audience to consider the labor-material relationship in the context of cultural and traditional standards. 

A440, Özel Dövülmüş Zil, Zil Sehpası / Custom Hammered Cymbal, Cymbal Stand, 45x45x95 cm, 3 + 1 Edisyon / Edition, 2020
A440 Detay / Detail
Öz Yaratım: Birlikte Oluşmanın Katmanları / Selfmaking: Layers of Becoming with, 3D Baskı Kumtaşı / 3D Printed Sandstone, 4 Dakika Ses Loop / 4 Minute Audio Loop, 15x20x25 cm, 3 + 1 Edisyon / Edition, 2019
Öz Yaratım: Birlikte Oluşmanın Katmanları Detay / Selfmaking: Layers of Becoming with Detail