Xebat Bayram

“Hayatı bir bilgisayar oyunu gibi görmek alışılmadık bir teori değil. Hepimiz bize verilen fiziksel ve zihinsel özelliklere göre farklı görevler seçiyor, önümüze çıkan “challenge”ları aşarak maddi veya manevi “level” atlamaya çalışıyoruz. Peki inanmak istediğimiz gibi özgür iradeye dayalı seçimler mi yapıyoruz? Liyakat sistemi çalışıyor mu? Simülasyonda da olsak coğrafya kader mi? Sınırlara kim neye göre karar veriyor? Yapay sınırları çizen, belirleyen ve hareket alanımıza karar veren mekanizma bize neler vaad ediyor?

Çok disiplinli bir üretim pratiğine sahip olan Xebat Bayram, bu sorulardan yola çıkarak sınır, otorite, kimlik gibi üzerinde sıklıkla çalıştığı konulara dokunan bir oyun tasarlamış. Oyunda, cinsiyeti belirsiz bir karakter, kendini az katlı evleri ve toprak zeminiyle kırsal bir yerleşim merkezinde buluyor. Kısa bir süre karakterle etkileşime giren oyuncu, karakterin yapabildiği hareketlerin sadece sağa ve sola yürümek ve zıplamak olduğunu fark ediyor. Evlere giremiyor, ağaçlara tırmanamıyor; herhangi bir ödül sistemi ise mevcut değil. Yalnızca sol köşede bir sayaç, karakterin oyunun içinde geçirdiği zamanı; daha doğrusu, oyuncu olarak sizin için belirlenmiş bu eylemler arasında gidip gelmeye ne kadar dayanabildiğinizi gösteriyor.

“It isn’t a novel theory to consider life a video game. We all pick different quests according to the physical and mental attributes given to us, and we try to “level up” in the the material or spiritual sense by overcoming the “challenges” thrown at us. But are we making choices based on free will, as we would like to believe? Does the merit system work? Even if we are in a simulation, is your land your fate? Who decides the boundaries and according to what? What does the mechanism that draws, determines and decides our field of action promise us? 

Xebat Bayram, who has a multidisciplinary production practice, has designed a game that touches on the topics he often works on such as borders, authority and identity based on these questions. In the game, a gender-ambiguous character finds themselves in a rural setting with shabby homes on dirt floors. Interacting with the character for a short time, the player realizes that the only movements that the character can do are to walk left and right and jump. They can’t get into houses, they can’t climb trees; there is no reward system available. Only a counter in the left corner shows the time the character spends in the game; rather, it shows how much you can stand to go back and forth between these actions that have been set for you as a player.