Umut Azad Akkel

Gündelik hayatta sokakta egemen olan eril enerji, güneş batıp vakit geceye döndükçe daha da koyulaşıyor. Sokaklar günlük işlerin koşuşturmasından yavaş yavaş kurtularak libidonun yükselişine yer açıyor. Ve libido kuytu köşelerde, tenha sokaklarda ya da uğursuz kapalı alanlarda kendini gösteriyor. 

Umut Azad Akkel, lubuncada ‘sokakta seks aramak için dolaşmak’ anlamına gelen ‘çarka çıkmak’ ifadesine referansla “Çark” ismini verdiği yerleştirmesinde, şehirde dolaşıp sokak yaşamının cinsellikle kesiştiği noktaları gözlemledikten sonra bu gözlemlerinden süzdüklerini izleyiciyle paylaşıyor. Seks işçiliğinin icra edildiği ya da seks için partner aranan/bulunan alanları belgeleyen sanatçı, sokakta varlığı bastırılan cinselliğe bakıştaki riyakârlığa atıfta bulunuyor. 

Olağan hareket ve eylemlerin ‘art niyetle’ bakıldığında ne kadar cinsellik yüklü olduğunu yakın plan çekilmiş loop videolar ile kolaj-videolarında gösteren Akkel, izleyiciyi de oyununa dahil ederek işi hareketli kılıyor: Dışarıdan hiçbir ipucu vermeyen ve üzerinde gözetleme delikleri bulunan üç nesne-yapıdan ikisinin içindeki videoları izleyici, ancak cinsel birleşme pozisyonlarını hatırlatan duruşlar aldığında ve küçük bir delikten izleyebiliyor. Üçüncü nesne-yapı ise genellikle içinde ya da arkasında ‘bir işlerin döndüğü’, trafoya benzer, parklarda sıkça karşılaştığımız bir kutu-kulübe formunda. İçeride olan biteni dışındaki anahtar deliğinden ya da içeride durarak dışarıyı küçük penceresinden gözetlemeye izin veren bu parça da izleyiciyi zorunlu bir saklanma/gözetle(n)me pozisyonuna sokuyor.  

Düşünme ve üretme süreci Daire Konuk Sanatçı Programı İstanbul Atölyesi’nde başlayan yerleştirmenin iki bileşeni daha bulunuyor: kolajlar. Bu kolajların ilkinde İstanbul’un meşhur genelev patroniçesi Matild Manukyan’ın ve Beyoğlu’nun genelevlere ev sahipliği yapan Küçük Bayram Sokak’ın fotoğrafları ile seks işçiliğinin izlerini süren Akkel, ikincisinde Berlin’deki umumi tuvaletlerde çektiği glory-hole fotoğrafları ile nesne-yapılarında kullandığı delik metaforunu İstanbul’dan bugün yaşadığı Berlin’e taşıyor. 

The masculine energy that dominates the street every day gets darker as the sun sets and day turns to night. The streets are slowly purged of the daily hustle, making room for the rise of libido. And the libido manifests itself in nooks and crannies, in secluded streets, or in sinister confines. 

Umut Azad Akkel’s installation titled “Cruise”, referring to “cruising” which in gay lingo stands for cruising the streets in search of a sex partner, shares with the audience what he has learned from these observations after wandering around the city and observing how street life intersects with sexuality. Documenting areas where sex work is practiced or where a sex partner is sought/found, the artist exposes the hypocrisy in the view of sexuality whose presence on the street is suppressed. 

Akkel, who shows how sexually charged ordinary movements and actions are when viewed with ‘other intentions’ in close-up loop videos and collage-videos, keeps the movement up by including the audience in his game: The videos inside two of the three object-structures, whose exteriors are nondescript except peepholes, can only be viewed through a small hole when the viewer takes positions that remind them of sexual intercourse positions. The third object-structure is in the form of a shed, which we often see in parks, similar to a switching station, inside or behind which ‘something is going on’. This piece, which allows to observe what is going on inside through the keyhole outside, or observe the outside through its small window by standing inside, forces the viewer into a hiding/surveying position.  

The installation, whose concept and design came alive in the Istanbul Workshop of the Daire Residency Program, has two more components: collages. In the first of these collages, Akkel traces sex work with the photographs of Istanbul’s famous brothel patron Matild Manukyan and Beyoğlu’s Küçük Bayram Street, which is home to brothels. He carries the metaphor of the hole from Istanbul to Berlin, where he lives today, with the gloryhole photos he captured in Berlin’s public toilets. 

Çark, Katılımcı Enstalasyon, Karışık Teknik (5 video, 3 Obje, 2 Kolaj)/ Participatory Installation, Mixed Media (5 video, 3 Objects, 2 Collages), Değişken Ölçüler / Variable Dimension, 2019 -2020 (2021 MAP Edisyonu / Edition)