Uğur Ulusoy

Türk, Kürt, Azeri etnik kökenlere sahip olan, Almanya’da doğup büyüyen ve hayatının bir kısmını İspanya’da geçiren Uğur Ulusoy, kendisine aktarılan kültürel melezlik ve çeşitlilik mirasını sanat pratiğinin merkezine yerleştiriyor. Melez kimliğinin sağladığı içgörü ve birleşik bir dünya algısıyla çalışmalarında farklı kültürleri, dokuları, renkleri kesiştiren, iç içe geçiren Ulusoy, birikimini ressam, mimar ve tasarımcı kimliklerinin çokyönlülüğünde ifade ediyor. Akrilik, pastel, yağlıboya gibi geleneksel malzemeleri sprey boya, pigmentler ve kumaşlarla buluşturduğu işlerinde mekân olgusunu yıkan ve yeni bir perspektifle tekrar inşa eden sanatçı, toprak sınırlarının olmadığı, herkese eşit ve adil bir kaynak dağılımının olduğu ütopik bir dünya hayal ediyor. Coşkun bir renk paletine sahip kompozisyonlarında, geometrik yapılarla lekesel formların ilişkisi, organik ve inorganik bir birliktelik sunuyor. Eserlerin yarattığı bu hibrit dünyada birbirinden farklı coğrafyalardan insanların hoşgörü içinde bir arada yaşadığı bir topluluk bugün hepimize çok uzak görünse de, sanatçı tam da bu uzaklıktan, farklılıklar arasında sürekli bir diyalog ve müzakere zemininin gerekliliğine, geçmişin ve bugünün yeniden inşa edilebileceğine ve stabil olmayan, akışkan, kapsayıcı bir melezliğin var edilebilir olduğuna inanmamızı istiyor.

Uğur Ulusoy, who has Turkish, Kurdish and Azeri ethnic origins, was born and raised in Germany and spent part of his life in Spain, places the cultural heritage of hybridity and diversity inherited from him at the center of his art practice. Ulusoy intersects and intertwines different cultures, textures and colors in his works with the insight provided by his hybrid identity and the perception of a unified world, expressing himself as a multifaceted painter, architect and designer. The artist, who destroys the concept of space and reconstructs it with a new perspective in works where he combines traditional materials such as acrylic, pastel, oil paint with spray paint, pigments and fabrics, dreams of a utopian world where there are no borders and there is equal and fair distribution of resources for everyone. In his vibrant compositions, the relationship of geometric structures and blotchy forms presents an organic and inorganic unity. Although a community comprised of people from different backgrounds coexisting in tolerance in the hybrid world that the works create seems distant to us today, the artist wants us to believe, from a distance, in the necessity of continuous dialogue and negotiation ground between differences, that the past and the present can be rebuilt, and in the viability of an unstable, fluid, inclusive hybridity. 

Die Begegnung, Akrilik, Yağlı Boya, Yağlı Pastel Boya, Sprey boya, Pigment & Kumaş / Acrylic, Oil, Oil Crayon, Spray Paint, Pigment & Fabric, 300x600 cm, 2021
Die Begegnung, Akrilik, Yağlı Boya, Yağlı Pastel Boya, Sprey boya, Pigment & Kumaş / Acrylic, Oil, Oil Crayon, Spray Paint, Pigment & Fabric, 300x600 cm, 2021
Die Rosenknospe / Güldane Akrilik, Yağlı Boya, Yağlı Pastel Boya, Sprey boya, Pigment & Kumaş / Acrylic, Oil, Pastel - Oil Chunk, Spray Paint, Pigment & Fabric 210x160 cm, 2021
Der Auserwählte, Akrilik, Yağlı Boya, Yağlı Pastel Boya, Sprey boya, Pigment & Kumaş / Acrylic, Oil, Oil Crayon, Spray Paint, Pigment & Fabric, 200x140 cm, 2021
Hoffnung, Akrilik, Yağlı Boya, Yağlı Pastel Boya, Sprey boya, Pigment & Kumaş / Acrylic, Oil, Oil Crayon, Spray Paint, Pigment & Fabric, 180x120 cm, 2021
Glück, Akrilik, Yağlı Boya, Yağlı Pastel Boya, Sprey boya, Pigment & Kumaş / Acrylic, Oil, Oil Crayon, Spray Paint, Pigment & Fabric, 160x150 cm, 2021
Akrilik, Yağlı Boya, Yağlı Pastel Boya, Sprey boya, Pigment & Kumaş / Acrylic, Oil, Oil Crayon, Spray Paint, Pigment & Fabric, 160x150 cm, 2021