Taylan Demirbiler

Ana Rahmine Dönüş

Düşünsel sürecini mağara dönemlerinin kör ışıklarında yolculuk eden, mitoslara kadar ulaşan, yaşam nehrinin coşkulu akıntısında ilerleyen bir sandalın yolculuğuna benzeten Taylan Demirbiler, doğaçlama kompozisyonlarını gravür baskı tekniği kullanarak metal plaka üzerine aside yedirme ve kuru kazı uygulamaları ile üretiyor.

Nokta ve çizgi temelli bir tekniğe sahip pratiğinde sanatçı; insanı, zamansal düzlemdeki kaotik yaşam mücadelesi ile ele alıyor. İnsanın hayattaki psikolojik mücadelesi, insan zihni, mağaralar ve katmanlar; gerçeküstü bir doğa ve sembolik unsurları içeren olağandışı sahnelerle detaylı bir şekilde resmediliyor. Gördüklerini, okuduklarını ve deneyimlerini Ortaçağ sanatçılarının gravürlerinin mistik tarzıyla birleştirip damıtan Demirbiler, farklı imgelerin bir araya geldiği çalışmalarında parçalar halinde bir bütüne tamamlanan bir yolculuk hikayesini ve yolda karşılaştıklarını kendi perspektifinden ifade ediyor.

Regression

Taylan Demirbiler describes his thought process as the voyage of a rowboat through the darkness of the cave age, all the way to myths, on the turbulent waters of the river of life, and uses acid and dry etching on metal plate to build his improvised compositions.

The artist’s technique is based on dots and lines, and his focus is on the human’s chaotic struggle for life along the plane of time. He makes detailed depictions of people’s psychological struggle, the human mind, and caves and layers in extraordinary scenes containing a surreal nature and  symbolic elements. Demirbiler distils what he has seen, read and experienced through the mystical style of medieval etching artists to build pieces that come together to tell the story of a journey, and what he has experienced, with the combination of discrete images.

Isimsiz, Gravür Baskı / Metal Engraving, 29.5x39 cm, 5+1 Edisyon / Edition, 2019
Isimsiz, Gravür Baskı / Metal Engraving, 24x35 cm, 5+1 Edisyon / Edition, 2019
Isimsiz, Gravür Baskı / Metal Engraving, 50x35 cm, 20+1 Edisyon / Edition, 2019
Isimsiz, Gravür Baskı / Metal Engraving, 50x70 cm, 5+1 Edisyon / Edition, 2019
Isimsiz, Gravür Baskı / Metal Engraving, 25x35 cm, 5+1 Edisyon / Edition, 2019
Isimsiz, Gravür Baskı / Metal Engraving, 9.5x33 cm, 20+1 Edisyon / Edition, 2019
Isimsiz, Gravür Baskı / Metal Engraving, 50x35 cm, 5+1 Edisyon / Edition, 2018
Isimsiz, Gravür Baskı / Metal Engraving, 12x48 cm, 5+1 Edisyon / Edition, 2019
Isimsiz, Gravür Baskı / Metal Engraving, 11x18 cm, 5+1 Edisyon / Edition, 2019
Isimsiz, Gravür Baskı / Metal Engraving, 11.5x26.5 cm, 5+1 Edisyon / Edition, 2019