Tamar Çıtak

Tiyatro eğitimini tamamlamış Tamar Çıtak’ın “Aylak Kız” adlı videosu, kadınların toplum içindeki varlığını ve eylemlerini daraltan, sıkıştıran kalıpları kısa bir süreliğine ve sembolik olarak da olsa yıkıma uğratan, bozguncu bir performans kaydı. İç mekânlara kapatılmak istenen, kamusal alanda varlık gösteremeyen, en iyi ihtimalle erkeklerin rahatlıkla yapabildiği birçok şeyi yapması ayıplanan kadınların aksine, erkeklerin sorgulanamaz bir özgürlük içinde olması Çıtak’ın yola çıkış noktası olmuş.

Sanatçı, şehirde ya da şehrin kuytularında pervasızca ve özgürce dolaşabilmek, aylaklık etmek gibi son derece basit ve insana özgü, ancak bu coğrafyada yalnızca erkeklere hak görülen bir eylemi İstanbul’un parklarında, ağaç tepelerinde, kıyılarında 1001 saat boyunca gerçekleştirerek kayıt altına almış ve 1 dakikalık bir videoya dönüştürmüş. İstanbul’un pek çok köşesinde yalnız başına dolaşmak birçok kadın için, hayatını kaybetmek dahil, pek çok gerçek tehlike arz ederken, bu çalışmanın öldürülmekten kaçmak için 1001 gece boyunca masal anlatarak hayata tutunan bir kadın kahramana, Şehrazat’a göz kırpması da bu çalışmaya başka bir anlamlı katman ekliyor.

The video “Idle Girl” by trained actor Tamar Çıtak is a disruptive performance that destroys, albeit for a short time and symbolically, the preconceptions that constrain the presence and actions of women in society. The fact that men are in unquestionable freedom, unlike women who are confined indoors, cannot exist in public space, and at best are condemned for doing many things that men can easily do, has been the starting point of Çıtak. The artist performed an action that is thoroughly basic and human, such as taking a carefree stroll through the city and wandering into its nooks and crannies, but that is only available to men in this part of the world, recorded her actions in the parks, treetops and shores of Istanbul for 1001 hours, and edited it into a 1-minute video. While walking alone in many corners of Istanbul as a young woman poses many real dangers, including losing her life, the wink of a heroine who clings to life by telling a fairy tale for 1001 nights to avoid being killed –Scheherazade– adds another meaningful layer to this work.