Mert Yemenicioğlu, 

Serkan Parmaksızoğlu,

Su Müstecaplıoğlu

Aşuk ve Maşuk

Fotoğraf sanatçısı Su Müstecaplıoğlu, tekstil sanatçısı ve moda stilisti Mert Yemenicioğlu ve makyaj sanatçısı Serkan Parmaksızoğlu, Aşuk ve Maşuk adlı ortak çalışmalarında Türk folklorundaki aynı adlı ortaoyununun karakterlerinden yola çıkıyor. Projenin saç tasarımcısı ise Kenan Şen. Geleneksel Aşuk ve Maşuk, vücutları boyanarak surat şekline getirilmiş ve yüzleri ile kolları bir bezle örtülmüş, biri kadın (Maşuk) diğeri erkek (Aşuk) rolüne girmiş iki erkek tarafından müzik eşliğinde oynanır. İsimlerin işaret ettiği üzere Aşuk karşılıksızca aşık olanı ve acı çekeni, Maşuk ise kendisine aşık olunan, güzelliğiyle büyüleyen ama vefasızlığıyla üzen kadını temsil eder. Kadın-erkek ilişkilerinin beden dili ve dansla ifade edildiği bu gülmece genelde iki sevgilinin kavuşmasıyla son bulur.

Halk kültürü mirasını bünyesinde barındıran ve üç sanatçının yeniden yorumladığı Aşuk ve Maşuk, tekrar ile kalıplaşma meselelerine işaret ederek ‘stereotip’ kavramına odaklanıyor. Karakterlerin orijinal versiyonlarını devam ettirip aynı zamanda bunlardan farklılaşarak eseri çevreleyen yorum katmanlarını yansıtıyor. Bu çalışmada 21. yüzyılın New York sokaklarında karşımıza çıkan Aşuk ve Maşuk karakterleri, geleneksel oyundaki stereotiplerin tam tersine idealize olmayan karakteristik özellik ve görünümleri ile karikatürize ediliyorlar. Bunlar, biyolojik cinsiyet ve toplumsal kimliklerden uzak, cinsiyetsiz, olgunlaşmamış bireyler. Aralarındaki bağ ise hiyerarşik ya da feodal olmayan, güçlü bir sevgi bağı. Bu anlamda her ne kadar yerel bir kültürel unsurdan yola çıksa da, bu çalışma, dünyanın her köşesinden izleyicilerin şaşkınlık ve gülümsemeyle kendileriyle özdeşleştirebilecekleri karakterler yaratıyor.

“Aşuk ve Maşuk”

Photography artist Su Müstecaplıoğlu, textile artist and fashion stylist Mert Yemenicioğlu and makeup artist-body painter Serkan Parmaksızoğlu revisit two characters in Turkish folk theater. Project’s hair stylist is Kenan Şen. Traditionally, “Aşuk ve Maşuk” is a musical performance where two men lift their arms above their heads and cover them with a cloth, paint their torsos into faces, and take on the characters of Maşuk (Beloved; a woman) and Aşuk (Lover; a man). As the names suggest, Aşuk is in the pangs of unrequited love while Maşuk is oblivious to the heartbreak her stunning beauty causes. The expressive dance performance on man-woman relationships usually ends with the two lovers united.

As reinterpreted by the three artists, Aşuk ve Maşuk leans on its folk heritage to focus on the concept of “stereotype” through repetition. The two characters deviate from the original to enable new layers of interpretation around the work. Here, we see Aşuk and Maşuk in the streets of 21st-century New York, and contrary to the stereotypes in the traditional performance, they are caricatures with non-ideal characteristics and appearances. They are immature, sexless individuals devoid of biological sex and social identities. Their bond is a strong bond of love that is not hierarchical or feudal. Although the work is based on a local cultural element, it creates characters that viewers from all around the world can relate to with a slight surprise and a smile on their face.

Fine Art Baskı / Fine Art Print, 200x114 cm, 2+1 Edisyon / Edition & 70x46 cm, 2+1 Edisyon / Edition, 2019
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 200x114 cm, 2+1 Edisyon / Edition & 70x46 cm, 2+1 Edisyon / Edition, 2019
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 200x114 cm, 2+1 Edisyon / Edition & 70x46 cm, 2+1 Edisyon / Edition, 2019
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 200x114 cm, 2+1 Edisyon / Edition & 70x46 cm, 2+1 Edisyon / Edition, 2019
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 200x114 cm, 2+1 Edisyon / Edition & 70x46 cm, 2+1 Edisyon / Edition, 2019
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 200x114 cm, 2+1 Edisyon / Edition & 70x46 cm, 2+1 Edisyon / Edition, 2019