Studio Pinprick

Farklı disiplinlerde üreten sanatçı ve iç mimar Hayrettin Taşkaya ile sanat tarihçi ve nakış sanatçısı İsmail Dönmez, Studio Pinprick ismi altında ürettikleri “Anonim masallardan mitolojik gerçeklere” başlıklı serilerinde mitolojik kurgulara ve masallara referans veren bir görsel dünya oluşturuyorlar. Anonim bir karakterin doğumu, yaşamı ve ölümü üzerinden insani duyguların ve çeşitli olayların mitik bir kurgu içinde verildiği bu dokumaların her biri, aynı bir dizinin bölümleri gibi, farklı bir olaylar serisini yansıtıyor. 

İşlerdeki ana karakterin, doğumundan daha sonra yaşadığı maceralara, hiç indirmediği maskesi, kendi benliği ve olmak istediği kişi ile doğduğu anda ona verilen görev ve sorumluluklar arasındaki farkı işaret ediyor. Birçok mitolojik kahraman gibi, dünyayı kurtarabilecek bir iyimserlikle daima karşısına çıkan kötülerle savaşan bu maskeli, cinsiyetsiz, anonim karakter, sanatçılar için hepimizin içindeki iyi ve kötü savaşının, her gün taktığımız maskelerin yansımasını temsil ediyor. Dediklerine göre “Savaşımız bittiğinde, maskemizi çıkarıp kendi özümüze baktığımızda, yüzümüzü yine güneşe döndüğümüzde dünya hepimiz için çok daha aydınlık, gecenin gündüze döndüğü bir yer olarak, mitolojik, ütopik ve sihirli bir evrene dönüşecek.”

“Her Şey Büyüdükçe Giderek Kendine Benziyor” serisinin parçası olan portre ise izleyiciye gözünü kırpmadan, ısrarla ama gülümseyerek bakan bir karakter. Tuval üzerine punch dokuma tekniğiyle üretilen bu çalışmada karşımıza çıkan figür, herkesi ve her şeyi eşit biçimde izlemektedir. Bakışları bilinmez sırları, gizemleri açığa çıkaran keskin bakışlardır. Karakterin yüzündeki çok sayıda göz, izleme/gözetleme ikiliğini vurgularken, dikkat çekici gülümsemesi antik heykellerdeki arkaik gülümsemelere atıf yapar.

Artist and interior designer Hayrettin Taşkaya, who produces in different disciplines, and art historian and embroidery artist İsmail Dönmez create a visual world that references mythological fictions and tales in their series titled “From Anonymous Tales to Mythological Realities”, produced under the name Studio Pinprick. Each of these weavings, in which human emotions and various events are presented in a mythical fiction through the birth, life and death of an anonymous character, reflect a different series of events, just like the episodes of a series. 

The series points to the adventures of the main character in the works after his birth, the mask he never took off, the difference between his own self and the person he wants to be, and the duties and responsibilities given to him at the time he was born. Like many mythological heroes, this masked, genderless, anonymous character, who always fights evil with an optimism that can save the world, represents for artists the reflection of the battle between good and evil in all of us, the masks we wear every day. According to them “When our war is over, when we take off our mask and look at ourselves, when we turn our face to the sun again, the world will turn into a mythological, utopian and magical universe where night turns to day, much brighter for all of us.”

The portrait, which is part of the series “Everything Looks More Like Itself As It Grows”, is a character who looks at the viewer persistently but smiling, without blinking. The figure that appears in this work, produced with the punch weaving technique on canvas, watches everyone and everything equally. The gaze is the sharp gaze that reveals secrets and mysteries. The multiple eyes on the character’s face emphasize the watching/surveillance phenomenon, while his striking smile refers to archaic smiles in ancient sculptures.

Tuval Üzeri Punch İğne Dokuma / Punch Needle Weaving on Canvas, 65x55 cm, 2021
Tuval Üzeri Punch İğne Dokuma / Punch Needle Weaving on Canvas, 80x80 cm, 2021
Tuval Üzeri Punch İğne Dokuma / Punch Needle Weaving on Canvas, 70x70 cm, 2021
Tuval Üzeri Punch İğne Dokuma / Punch Needle Weaving on Canvas, 85x68 cm, 2021
Tuval Üzeri Punch İğne Dokuma / Punch Needle Weaving on Canvas, 86x70 cm, 2021
Tuval Üzeri Punch İğne Dokuma / Punch Needle Weaving on Canvas, 48x33 cm, 2021
Tuval Üzeri Punch İğne Dokuma / Punch Needle Weaving on Canvas, 70x55 cm, 2021