Sinem Ören

Fransız yazar Romain Rolland, uzun bir süre mektuplaştığı arkadaşı Sigmund Freud’a 1927 yılında gönderdiği bir mektubunda, genç yaşta esrik ruhsal deneyimler yaşamaya başlayan Hintli dini lider Ramakrishna’nın hikâyesinden bahsederken, onun deneyimlediği yoğun dinsel duyguyu “okyanus duygusu” olarak nitelendirmişti. Rolland’a göre bu dış dünyayla bir olma hissi, her türlü dinin merkezinde yer alıyordu ve sadece bu duyguyu hisseden bir insan bile kendini dindar olarak adlandırabilirdi. 

Freud’un daha sonra “Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları” (1929) kitabının başında ele aldığı “okyanus duygusu”, Sinem Ören’in, ya da sanat pratiğinde öne çıkarmak istediği takma adıyla Sören’in, insan olma deneyimini araştıran, dillerin ve ritüellerin nasıl oluştuğunu inceleyen ve “ilkel” ile “uygar” arasındaki çizgiyi irdeleyen çalışmalarının da merkezinde yer alıyor. 

Sören’in ilkellik kavramı etrafında dolanan ve organik oluşumları betimlediği seramik çalışmaları, içinde yaşadığımız evrenin doğuşu, dünyadaki yerimiz, doğum, üreme ve ölüm gibi konuları evrenle özdeşleşme, onunla bir olma üzerinden işliyor. Kendi mitolojisini oluşturduğu bu çalışmalarda sanatçı, var ettiği dünyadaki üreme döngüsünden kesitleri ve hayal ettiği habitatları birer ev saksısı içinde betimliyor. Çeşitli organizmaların, özellikle de sualtı canlıları ile balıkların bir araya geldiği çokrenkli, çoksesli dünyaları resmettiği tuvalleri ve yumuşaklık-sertlik, akışkanlık-katılık gibi kontrastlar üzerinden dikeyde büyümeye çalışan bitki ve mantarları betimleyen seramikleri ile Sören, hem izleyiciyi yarattığı dünyanın bir parçası kılmayı hem de kendi varlığını ve zihnini kolektif bilince taşımayı amaçlıyor. 

French writer Romain Rolland, in a letter he sent to his long-time correspondent friend Sigmund Freud in 1927, described the intense religious emotion he experienced as “oceanic feeling” while talking about the story of Ramakrishna, an Indian religious leader who began to have ecstatic spiritual experiences at a young age. According to Rolland, this sense of oneness with the outside world was at the center of any religion, and even if a this feeling was all a person felt, they could call themselves religious. 

The “oceanic feeling”, which Freud later discussed at the beginning of his book “Civilization and Its Discontents” (1929), is central to the exploration of Sinem Ören, or Sören, the pseudonym she goes by in her art practice, of how languages and rituals are formed, investigating the experience of being human, and examining the line between “primitive” and “civilized”. 

Sören’s ceramic works, which revolve around the concept of primitiveness and describe organic formations, deal with issues such as the birth of the universe we live in, our place in the world, birth, reproduction and death through identification with the universe and becoming one with it. In these works where she creates her own mythology, the artist depicts sections of the reproductive cycle in the world she created and the habitats she imagines in a house pot. With her canvases depicting polychrome, polyphonic worlds in which various organisms, especially underwater creatures and fish come together, and her ceramics depicting plants and fungi trying to grow vertically through contrasts such as softness-hardness, fluidity-solidity, Sören both aims to make the viewer a part of the world she creates and to bring her existence and her mind to the collective consciousness. 

Tuval Üzerine Akrilik / Acrylic on Canvas, 100x100 cm, 2020
Vemal Pool I, Sırlanmış Seramik / Glazed Ceramic, 27x30x28 cm, 2021Vemal Ve
Vemal Pool II (detay / detail), Sırlanmış Seramik / Glazed Ceramic, 30x25x25 cm, 2021
Vemal Pool II (detay / detail), Sırlanmış Seramik / Glazed Ceramic, 30x25x25 cm, 2021
Harvest, Sırlanmış Seramik / Glazed Ceramic, 48x20x20 cm, 2021
Watchful Growth, Sırlanmış Seramik / Glazed Ceramic, 50x24x24 cm, 2021
Seed of Rebirth, Sırlanmış Seramik / Glazed Ceramic, 15x10x10 cm, 2021
Thoughtful, Sırlanmış Seramik / Glazed Ceramic, 15x10x10 cm, 2021
Twins, Sırlanmış Seramik / Glazed Ceramic, 23x19x19 cm, 2021
Satellite, Sırlanmış Seramik / Glazed Ceramic, 100x50x50 cm, 2021
Satellite (datey / detail), Sırlanmış Seramik / Glazed Ceramic, 100x50x50 cm, 2021
Lotus, Sırlanmış Seramik / Glazed Ceramic, 15x12x12 cm, 2021