Selin Özer

Sessiz Döngü

Cansız bir bileşim, bir inorganik sentez olan camın dingin moleküler yapısı, ışıkla ilişkiye girmesi sonucunda makro seviyede canlılık, dirim ve hareket kazanır. Camın özgürleştirici, yansıyan ışıması, kırılganlığının yanı sıra direnci ve değişime açık yapısı da onu ‘yaşamı taşıyan, tözsel bir nesnelliğe’ dönüştürür.

Selin Özer, on parçadan oluşan Sessiz Döngü isimli yerleştirmesinde ters L şeklindeki metal ayaklar üzerine yerleştirilmiş her bir cam parçası için farklı diyagramlar oluşturuyor. Erimekte olan bir buz parçasını andıran ve her biri farklı bir form taşıyan cam parçaları, alt kısımda birikmiş olan kumun, yani camın ana maddesinin, miktarıyla ters orantılı fakat birbirlerini bütünler nitelikte kurgulanmış. Bu haliyle her bir parça, kendi içinde zamanı geriye saran bir kum saatini de akla getiriyor.

Silent Cycle

The peaceful molecular structure of the inanimate compound, the inorganic synthesis that is glass gains explosive vivacity, vibrancy and motion when it interacts with light. The emancipating, reflecting radiance of glass, its resilience yet fragility, and its openness to change transform it to a ‘substantial objectivity that carries life’. 

In her ten-piece installation Silent Cycle, Selin Özer creates different diagrams for each of the pieces of glass mounted on an L-shaped frame. Reminding the viewer of melting glaciers with their unique forms, the pieces of glass are positioned disproportionately yet complementarily with the sand, the raw material of glass, pooled underneath it. Each piece can also appear as an hourglass that rewinds time within itself. 

Sessiz Döngü / Silent Cycle, Yerleştirme, Cam & Kum & Metal Installation, Glass & Sand & Metal 270x270x60 cm, 2019