Samet Sert

Komut adlı video enstalasyon projesi, mekana yayılan durağan imgeler ve bu imgelerin üzerinde pencereyi çağrıştıran ekranlarda, bir döngü içerisinde videolar sunuyor. Birbirinden ayrışan fakat aynı çatı altında yolları kesişen dört video; tekrar, bozulma ve yeniden üretim kavramlarının bedenle oluşturduğu ilişkilerin ve bedenle bir arada yaşama halinin sorgulanmasıyla şekilleniyor.

Serideki Kuyruk videosu; İhtiyarlara Yer Yok (No Country for Old Men) filminden alınan yazı-tura diyaloğunu çıkış noktası olarak alıyor. Bu muğlak diyaloğun yapısökümü ve yeniden canlandırılması, İngilizce yazı (tail) kelimesi üzerinden bir oyun olarak kurgulanmış. Diskobolos heykeline göndermelerle bedenin günlük yaşamda girdiği durum ve yaptığı hareketler, kişiler arasında tam anlamıyla belirlenemeyen ilişkilere ayna tutuyor.

The video installation project called Instruction presents still images spread throughout the space with screens above them that evoke the feeling of a window, playing videos in a loop. Four videos diverging from each other but crossing paths under the same roof are shaped by questioning the relations that the concepts of repetition, deterioration and reproduction form with the body, and the state of coexistence with the body.

The Tail video in the series takes the dialogue from the coin-toss scene in No Country for Old Men as its premise.  The deconstruction and revival of this ambiguous dialogue is constructed as a wordplay on the ambivalent meaning of the word. With references to the Discobolus statue, the situation that the body enters in daily life and the movements it makes hold up a mirror to the relationships between people that are not fully described.