Pınar Bora

Pınar Bora’nın plastik ve metal alaşım yüzeyler üzerine mürekkep ve kuruboya ile çizdiği, boyadığı ve ardından fırınlayarak pişirdiği çalışmaları, 20. yüzyılın dönüm noktalarında yaşanmış ikonik sahneleri, fotoğrafları üzerinden yeniden yorumluyor. Süleyman Demirel’in meşhur şapkasıyla halkı selamlaması, Sovyetler’in başkanı Leonid Brezhnev ile Doğu Almanya lideri Erich Honecker’in öpüşmesi, Fidel Castro ile Malcolm X’in bir araya gelmesi gibi önemli anların ve Adolf Hitler, Pablo Escobar, Joseph Beuys’un aralarında bulunduğu, siyaset, sanat, spor ve popüler kültüre mal olmuş kişilerin portreleri tek bir bütünü oluşturan modüler parçalar olarak karşımıza çıkıyor.

1960’lardan bu yana sanatın bir parçası olan ve geçmişte üretilmiş eserleri alıntılamaya dayanan temellük sanatı için Hal Foster “Yanılsamayı teşhir eden temellük sanatı izleyiciden yüzeylerine eleştirel bir şekilde bakmasını ister”* demişti. Böylelikle sanatçı, postmodernist çerçevede temsillerin gerçekliğe gönderme yapıp yapmadığını ya da ne şekilde yaptığını sorguluyordu. Bora’nın temellük ettiği görüntülerden oluşan “Bir Hayalim Var” serisi de toplumsal belleğin dehlizlerinde bir yerde var olan sunulu imgelerin belgesel niteliğini ve gerçekliğini sorgularken, çağın beklentilerini karşılamak için kurgulanan kimliklerin kamunun belleğindeki konumunu yitirmesini, malzemeyi eritip deforme ederek vurguluyor. Her biri siyah beyaz bir fotoğraf karesi olan sahneler, ısı ve ateşin dönüştürücü gücü ile imgelerin yakıcı gücü arasında paralellik kurarak, temsillerin gerçekliğini/bükülebilirliğini sorguluyor.

*The Return of the Real: The Avant-garde at the End of the Century by Hal Foster, George Baker, Yve-alain Bois, Benjamin Buchloh, Leah Dickerman, MIT Press, 1996, s. 145

Pınar Bora’s works, which she drew with ink and crayon on plastic and metal alloy surfaces, painted and then baked, reinterpret iconic scenes from the turning points of the 20th century based on their photographs. Süleyman Demirel saluting the public with his famous hat, the kiss of the Soviet President Leonid Brezhnev and the East German leader Erich Honecker, the day when Fidel Castro and Malcolm X came together, and portraits of people who influenced politics, art, sports and popular culture, including those like Adolf Hitler, Pablo Escobar and Joseph Beuys, appear as modular pieces that form a single whole. 

For the art of appropriation, which has been a part of art since the 1960s and relies on quoting works produced in the past, Hal Foster said, “(…) in its exposure of illusion appropriation art asks the viewer to look through its surfaces critically.” Thus, the artist was questioning whether representations refer to reality in the postmodernist framework, and if they do, in what way. The “I Have a Dream” series, which consists of images that Bora appropriated, questions the documentary quality and reality of the presented images that exist somewhere in the halls of the memory of society, while emphasizing the loss of their position in the public memory of the identities constructed to meet the expectations of the age, by melting and deforming the material. The scenes, each of which is a black and white photographic frame, question the reality/pliability of representations by drawing parallels between the transformative power of heat and fire and the burning power of images. 

*The Return of the Real: The Avant-garde at the End of the Century by Hal Foster, George Baker, Yve-alain Bois, Benjamin Buchloh, Leah Dickerman, MIT Press, 1996, p.145

From the Series 'Bir Hayalim Var' Serisinden, Plastik ve Metal Alaşım Yüzey Üzerine Mürekkep ve Kuru Boya / Ink and Dry Paint on Plastic and Metal Alloy Surface, Her biri 7 x 9 cm Each, 2021
From The Series 'Bir Hayalim Var' Serisinden, Plastik ve Metal Alaşım Yüzey Üzerine Mürekkep ve Kuru Boya / Ink and Dry Paint on Plastic and Metal Alloy Surface, 7x6x3 cm, 2021
Plastik ve Metal Alaşım Yüzey Üzerine Mürekkep ve Kuru Boya / Ink and Dry Paint on Plastic and Metal Alloy Surface, 7x6x3 cm, 2021
Plastik ve Metal Alaşım Yüzey Üzerine Mürekkep ve Kuru Boya / Ink and Dry Paint on Plastic and Metal Alloy Surface, 7x6x3 cm, 2021
Plastik ve Metal Alaşım Yüzey Üzerine Mürekkep ve Kuru Boya / Ink and Dry Paint on Plastic and Metal Alloy Surface, 7x6x3 cm, 2021
Plastik ve Metal Alaşım Yüzey Üzerine Mürekkep ve Kuru Boya / Ink and Dry Paint on Plastic and Metal Alloy Surface, 7x6x3 cm, 2021
Plastik ve Metal Alaşım Yüzey Üzerine Mürekkep ve Kuru Boya / Ink and Dry Paint on Plastic and Metal Alloy Surface, 7x6x3 cm, 2021
Plastik ve Metal Alaşım Yüzey Üzerine Mürekkep ve Kuru Boya / Ink and Dry Paint on Plastic and Metal Alloy Surface, 7x6x3 cm, 2021
Plastik ve Metal Alaşım Yüzey Üzerine Mürekkep ve Kuru Boya / Ink and Dry Paint on Plastic and Metal Alloy Surface, 7x6x3 cm, 2021
Plastik ve Metal Alaşım Yüzey Üzerine Mürekkep ve Kuru Boya / Ink and Dry Paint on Plastic and Metal Alloy Surface, 7x6x3 cm, 2021
Plastik ve Metal Alaşım Yüzey Üzerine Mürekkep ve Kuru Boya / Ink and Dry Paint on Plastic and Metal Alloy Surface, 7x6x3 cm, 2021
Plastik ve Metal Alaşım Yüzey Üzerine Mürekkep ve Kuru Boya / Ink and Dry Paint on Plastic and Metal Alloy Surface, 7x6x3 cm, 2021
Plastik ve Metal Alaşım Yüzey Üzerine Mürekkep ve Kuru Boya / Ink and Dry Paint on Plastic and Metal Alloy Surface, 7x6x3 cm, 2021
Plastik ve Metal Alaşım Yüzey Üzerine Mürekkep ve Kuru Boya / Ink and Dry Paint on Plastic and Metal Alloy Surface, 7x6x3 cm, 2021
Plastik ve Metal Alaşım Yüzey Üzerine Mürekkep ve Kuru Boya / Ink and Dry Paint on Plastic and Metal Alloy Surface, 7x6x3 cm, 2021
Plastik ve Metal Alaşım Yüzey Üzerine Mürekkep ve Kuru Boya / Ink and Dry Paint on Plastic and Metal Alloy Surface, 7x6x3 cm, 2021