Pelin Kacar

An Isolated Documentary

Pandeminin yarattığı kriz/belirsizlik/yalıtılmışlık hali içinde, hislerimiz yeni bu süreci deneyimlerken sürekli değişiyor, dalgalanıyor, sönüyor ve parlıyorlar. Bu süreçte duygularımızı dönüştürerek yeni anlamları mümkün kılmak, kavramlar arasında yeni köprüler kurmak ve ifade ederek sağalmak adına üretimlerimizi paylaşıyoruz. Kimimiz fiziksel evimizi, kimimiz evimiz ilan edeceğimiz duygulanımlarımızı, kimimiz mutluluğun sırrını, kimimiz ise gerçeklik ile tahayyül arasındaki insanlık hallerini sorguluyoruz. Tüm bu arayışların eşliğinde o an, orada olan ve yaşamın tapınağı olarak adlandırılan beden, her şeye tanık olan konumunda duruyor. An Isolated Documentary meslek, cinsiyet ve yaş gözetmeksizin, duygularını beden diline dönüştürebilecek her bireyin katılımına açık bir belgesel projesi. Fotoğraf, video ve kısa filmler üreten Pelin Kaçar’ın bu yeni mini belgeseli, sanatçıların pandemi sürecinde hazırladıkları performansların altında yatan sanatsal bakış açısının ne olduğunu, bireysel duyguları ile nasıl harmanlandığını ve sanatçı olarak birbirlerinden bağımsız geliştirdikleri ortak bilincin çıkış noktalarını farklı perspektiflerden ne şekilde yorumladıklarını gösteriyor izleyicilere.

An Isolated Documentary

In the crisis/instability/isolation spurred by the pandemic, our emotions are in a constant state of change, undulation, waxing and waning. We share our creations to transform emotions and make new meanings possible, build bridges between concepts, and heal through expression. Some of us question our physical homes, some our emotions that we would like to call home, some the secret to happiness, and some question how humanity teeters between reality and imagination. Throughout the quest, the body, the temple of life, is there all the time, witnessing everything. “An Isolated Documentary” is an open documentary project that is accessible to all individuals regardless of age, gender or job, as long as they can translate their emotions to body language. This mini-documentary by Pelin Kaçar, a creator of photographs, videos and short films, reveals to the audience the artistic perspective that underpins the performances of artists through the pandemic, how they are blended with their personal feelings, and the sources of the common consciousness that artists have developed independently of each other.