Oktay Yılmaz

Dolunayda Bir Gece adlı seri, Oktay Yılmaz’ın 2021 yılında başladığı kağıt üzerine füzen, kurşun kalem, sulu boya gibi malzemeleri kullanarak oluşturduğu, daha sonrasında bez üzerinde üretimlerine devam ettiği bir seri.

Bu seride gerilmemiş bez ya da çerçevelenmemiş kağıt; sonsuz uzamı betimlerken, ay ışığı da merkeze yerleşmiş durumda. Karanlık, gölge, nesnenin eşi, ışık, aydınlık gibi kavramlar etrafında şekillenen seri, ayın dolunay evresinde yarattığı aydınlığın doğadaki nesneler üzerindeki etkisine dair biçimsel peyzajlardan oluşuyor. Dolunayın yansımasıyla doğanın her bir parçasında oluşan görünüm ve bu parçaların ışık ile girdiği karşılıklı ilişki sonucunda ortaya çıkan manzaralar dikkat çekiyor.

The series titled A Night in Full Moon is a series that Oktay Yılmaz created by using materials such as charcoal, pencils and watercolors on paper, which he started in 2021, and then continued on cloth. 

The unframed canvas or paper in this series depicts infinite space, with moonlight at its center. The series, which is shaped around concepts such as darkness, shadow, the counterpart of the object, light and brilliance, consists of formal landscapes about the effect of the light created by a full moon on the objects in nature. What draws attention are the appearance of each part of nature with the reflection of the full moon and the landscapes that emerge as a result of the interaction of these parts with light.

Bez Üzerine Akrilik Boya ve Füzen / Acrylic and Charcoal on Cloth, 180 x 80 cm
Bez Üzerine Akrilik Boya ve Füzen / Acrylic and Charcoal on Cloth, 120 x 60 cm
Gün Dönümü, Bez Üzerine Akrilik Boya / Acrylic on Cloth, 142 x 88 cm
Bez Üzerine Akrilik Boya ve Kurşun Kalem / Acrylic and Pencil on Cloth, 133 x 80 cm
Bez Üzerine Akrilik Boya / Acrylic on Cloth, 100 x 65 cm
Bez Üzerine Akrilik Boya / Acrylic on Cloth, 64 x 54 cm, 2022
Kağıt Üzerine Füzen / Charcoal on Paper 38 x 56 cm, 2022
Kağıt Üzerine Füzen / Charcoal on Paper 38 x 56 cm, 2022