Neval Tarım

VIRO-MANIFESTAL

Neval Tarım’ın 2020 baharında Covid-19 salgınının yaygınlaştığı dönemde üretmeye başladığı, pandemi tarihinin arkasındaki politika ve dinamikleri anlama ihtiyacından yola çıkan VIRO-MANIFESTAL adlı çalışması, pandemilerin tarihi ve kapsamı hakkında manifestal bir metin kompozisyonu. Hem dokümantasyon hem de manifesto niteliği taşıyan proje, salgınların tekrarını ve yayılma davranışlarını vurgulamayı ve dinleyiciye hem zihinsel hem de fiziksel olarak daha sürdürülebilir yaşamlara sahip olma olasılığını hatırlatmayı amaçlıyor. Tam da bu nedenle insan sesini kompozisyonun ana malzemesi olarak kullanan Tarım, farklı kaynaklardan ve farklı dillerde toplanan derleme konuşmalardan özgün ve anlamlı bir metin ortaya çıkarmış. Bunun için, öncelikle bir metin altlığı oluşturulmuş ve ses malzemeleri (farklı dillerdeki eski ve güncel röportajlar, radyo yayınları, haberler, belgeseller, opera, TV dizileri vb.) bu metin altlığına göre toplanıp, aynı omurgaya göre parça boyunca yerleştirilmiş. Üst üste bindirilmiş konuşma sesi katmanları, farklı ve değişken dokular oluşturmak için kullanılırken, bazı sesler de uyarıcı ve yönlendirici öğeler olarak kullanılmış.

Çalışmada seslerin farklı lokalizasyonu ve hareketleri bir mekansal algı yaratarak dinleyicilerin zihninde metinle birlikte değişen sahneler kurgulamasına yardımcı oluyor. Sanatçı ayrıca metinlerin anlamsal yönünü bulanıklaştırarak, konuşmanın fonetik ve prozodik niteliklerine odaklanılmasını sağlamak için metinleri manipüle ederek bozmuş. Ana dili hem semantik hem de fonetik özellikleriyle kullanılan İngilizce olan bu “manifestal metin kompozisyonu”, insan sesinin ve dil araçlarının farklı kullanımlarını araştırmayı hedefliyor.

VIRO-MANIFESTAL

Neval Tarım’ın VIRO-MANIFESTAL is a composed text on the history and extent of pandemics that emerged as a result of the need to comprehend the politics and dynamics behind the history of pandemics, and was spurred by the Covid-19 pandemic in the spring of 2020. As an attempt in documentation and manifesto, the project emphasizes the recurrence and spread of pandemics and reminds the viewer of the possibility to lead lives that are more sustainable both physically and mentally. For this reason, Tarım uses the human voice as the main material in her composition, creating a meaningful text from sound bites in different languages gathered from various sources. The work began with a backbone of text, and audio materials (old and current interviews, radio programs, news, documentaries, operas, TV series in various languages) were laid alongside this backbone. Superposed sound bites are used to create layers of voices and textures, while some distinct voices are used as warnings or directions. 

The varying localization and movement of voices create a perception of depth and help the viewer create mental scenes that change with the text. To obscure the meaning of the texts and bring forward the sound and prosody of speech, the artist has manipulated and distorted texts. This “manifestal text composition” uses the English language for its semantic and phonetic properties, and investigates different uses of human voice and linguistic tools.

1. [0’] ​: V​ irüslerle tanışın.
– Tarihsel sıralama ile virüs isimleri, 21 dilde “Coronavirus” telafuzu.

2. [0’55’’] : Daha önce de defalarca kez gerçekleşmiştir.
– Önceki pandemilerle ilgili eski röportajlardan ses kayıtları, Sofokles’in “Oedipus Tyrannus” isimli tragedyasından kesitler/ bir salgın hastalığı konu almış ilk edebi kaynak.

3. [2’00’’] : Bu, global bir meseledir.
– Çeşitli ülkelerin haberler kanallarından koronavirüs anonsları, örneğin; Çin, İtalya, İran, Almanya, Hindistan, Rusya, Türk, Fransız haber kanalları.

4. [3’00’’] : Neyse ki gelişmiş teknolojiye sahibiz.
– Teknolojik gelişmelerle ilgili spekülasyonlar ve gerçekler. (Spekülasyonlarla hipnotize olma, gerçekler yeterince zorlayıcı.)

5. [4’20’’] : Hiçbir zaman sadece virüs değildir; “İşte gerçekler”.
– Çeşitli perspektiflerden virüslerin oluşum&yayılım politikalarının temelindeki dinamikler, örneğin; kentleşme, ekonomi, tarım, teknoloji, modern tıp, gündelik yaşam vb.

6. [6’30’’] : Matrix’ten çıkış.
– gerçeklik kavramı ve insanca yaşamanın anlamı üzerine çeşitli açılımlar.