Melike Nükte

Alan:9

Her birey, doğduğu andan itibaren kendini birtakım kalıpların içinde buluyor, üzerine yapıştırılan etiketleri taşıyor. Zaman içinde toplumun dinamikleri bireye kendine özgü özelliklerini, öznelliğini kaybettiriyor. Ve insan, var olan yapıya ayak uyduran, telkinlere itaat eden, kendi karakter ve alışkanlıklarına ters davranabilen birine dönüşüyor. Birey, toplum ve özgürlük arasındaki bu karmaşık ilişki, Melike Nükte’nin çalışmalarının odak noktası. Sanatçının bu yeni yerleştirmesinde kullandığı dikenli taçlar, bireyin hem psikolojik iç dünyası ile fiziksel dışsallık arasındaki akışkanlığı hem de diğer varoluşsal kaygıları temsil ediyor. Çalışmaya ilk bakıldığında benzer görünen dikenli taçların her biri aslında birbirinden farklı. Bu detayla  belli bir coğrafya insanını değil, dünya üzerinde aynı sorunları yaşayan bireyleri simgelediğinin altını çizen Nükte, yerleştirmesinde izleyiciye bireyin kapatılma koşulları altındaki varoluşunun bir resmini sunuyor.

Area:9

All individuals find themselves forced to fit some molds and carry some labels from the moment they are born. Over time, the dynamics of the society take away the individual’s unique personality. And the human turns into someone in lockstep with the establishment, who goes along with inculcations to act against their character and habits. This complicated relationship between the individual, the society and freedom is the focus of Melike Nükte’s work. The crowns of thorns that the artist uses in her new installation represent the fluidity between the individual’s psychological inner world and physical externality, as well as other existential concerns. The crowns look identical at first, but actually have subtle differences. Nükte says that the detail signifies not the people specific to a geographical region, but all individuals in the world who experience similar issues, and presents a start depiction of the individual’s existence in captivity.

Seramik Enstalasyon, 210x90x70 cm, 2019
Alan:9 / Area:9, Seramik Enstalasyon / Ceramic Installation, 210x90x70 cm, 2019