Mehmet Sıddık Turan

Hangi Deli / Delilik?

Üretimlerinde groteske, groteskin anaç kavramlarından olan delilik, gülme (kahkaha) ve iğrençlik kavramlarına sıklıkla referans veren Mehmet Sıddık Turan, son dönem çalışmalarında delilik olgusuna odaklanıyor. Deli ve delilik kavramları, sanatçının resimlerinde aklın karşıtının (akılsızlığın) ve aklın eylemsizliğinden oluşan kaosun bir yansıması ve metaforu olarak karşımıza çıkıyor. Bu iki kavram aynı zamanda kişinin kendi kimliğini tanımlamasının varoluşsal bir konumu ve boşluğu aşikar kılmasına işaret ediyor. Turan’a göre deli/delilik, bir kişiyi deli olarak tanımlayan ile ‘ben deli değilim’ diyen arasında kendini neye göre konumlandırdığını sorgulayan bir metafor olarak da kullanılıyor ve ötekinin bakışlarında bir ideallik bilinci, bir farklılık algısını dile getiriyor. Öyle ki, çifte bir varoluşun arasında bireyin aklı hakkında bir şüphecilik uyandırırken, kendine özgü dili, hareketi, deli olmayanlarınkinden farklılaşan bir bireyselliği ifa ediyor.

“Hangi Deli / Delilik?”

Mehmet Sıddık Turan often refers to the grotesque and its seminal concepts of madness, laughter (cackling) and repulsion, and focuses on the phenomenon of madness in his most recent work. The concepts of mad and madness appear as a reflection of and metaphor for the chaos that ensues when anti-sanity (insanity) and the inaction of sanity collide. The two concepts also point at how a person’s identification of themselves makes an existential position and gap obvious. According to Turan, mad/ness is also used as a metaphor that questions the relative positions of a person who defines another as “mad” and a person who claims that they are not, expressing a consciousness for the ideal and recognition for the different in the gaze of the other. The duality of existence raises suspicions about the sanity of the individual, while their unique language and movements express an individualism not found in the sane.

Deliliğin Karnaval Ruhu, Tuval Üzerine Yağlı Boya / Oil on Canvas, 170x450 cm, 2018
Bio-Toplumun Miti, Tuval Üzerine Yağlı Boya / Oil on Canvas, 130x400 cm, 2018
Deliler ve Maymunlar 3, Tuval Üzerine Yağlı Boya / Oil on Canvas, 80x300 cm, 2017
Kahkaha, Tuval Üzerine Yağlı Boya / Oil on Canvas, 70x100 cm, 2018
Deliler ve Maymunlar 2, Tuval Üzerine Yağlı Boya 7 Oil on Canvas, 120x100 cm, 2017
Papağanın Dinletisi, Tuval Üzerine Yağlıboya / Oil On Canvas, 360x130 cm, 2017