Mehmet Can Gürsoy

Varlık

Toprağa kök salmış̧ varlık; sezgisi, vicdanı ve düşünceleri ile baş başa. Yüzü içeride, kuştan olma bir surat. Doğadan olan, ona katılan ve kanında birçok benlikle dolaşan; dışarıyı bir oyun, kendini bir mesele haline getiren bir varlık.

Dünya, duygu ve düşüncelerin birbirleriyle savaştığı ve barıştığı bir mekandır. İnsan da bu yıkım ve yaratıcılık arasında kalır. Mehmet Can Gürsoy, resimlerinde bu düalitenin tezahürlerini, doğanın içinden ve onun gözünden anlatıyor. Varlıkların yaşayış biçimleri, var oluşları, yok oluşları… Bu eylemlere ev sahipliği yapan dünya, cennet, cehennem… Bir taraftan birbirlerine benzeyen, diğer taraftan da kendine has işleyiş mekanizmaları olan bu üç mekana saçılmış varlıklar; hem kendi seçimlerinin eylemi hem de aynı mekanda beraber yaşadığı diğer varlıkların eylem ortağı oluyorlar.

Being

As being sends its roots into the earth, it is left alone with its intuition, conscience and thoughts. Its birdlike face is buried deep. A being of nature that goes back into it and harnesses many other beings in its veins; a being that turns the outside into a game and itself into a problem.

The world is a battlefield of thoughts and feelings. And humans are caught up between this destruction and creativity. Mehmet Can Gürsoy explains the manifestation of this duality through the eyes of nature. The way beings live, exist, cease to be… The earth, hosting these actions; heaven and hell… Beings scattered across three places with similar workings and trappings, the beings become the actions of their own choices and a partner in actions to other beings with whom they co-habitate.

Cennet, Tuval Üzeri Yağlı Boya / Oil on Canvas, 113x84 cm, 2020
Cehennem / Hell, Tuval Üzeri Yağlı Boya / Oil on Canvas, 150,5x122 cm, 2020
Dünya / Earth, Tuval Üzeri Yağlı Boya / Oil on Canvas, 143x108,5 cm, 2019
Düşünceler ve Mekanlar / Thoughts and Places, Tuval Üzeri Yağlıboya / Oil on Canvas, 100x70 cm, 2017
Sancı / Pain, Kağıt Üzeri Karakalem / Charcoal on Paper, 21x21 cm, 2019
İsimsiz / Untitled, Kağıt Üzeri Karakalem / Charcoal on Paper, 19,5x18 cm, 2019
Müdahale / Intervention, Kağıt Üzeri Karakalem / Charcoal on Paper, 39x29,5 cm, 2019
İsimsiz / Untitled, Kağıt Üzeri Karakalem 14,5x21 cm, 2019
Ölüm Korkusu / Fear of Death, Kağıt Üzeri Karakalem / Charcoal on Paper, 29x21 cm, 2019
Yarım / Half, Kağıt Üzeri Karakalem / Charcoal on Paper, 12x19 cm, 2019
Ters Evrim / Reverse Evolution, Kağıt Üzeri Karakalem / Charcoal on Paper, 15,5x28 cm, 2019
Devir Sonu / End of an Era, Kağıt Üzeri Karakalem / Charcoal on Paper, 14,5x21 cm, 2019
Şölen / Feast, Kağıt Üzeri Karakalem / Charcoal on Paper, 14x19,5 cm, 2019