Maral Taşkırıcı

Not Proud

Disiplinlerarası bir üretim pratiğine sahip olan Maral Taşkırıcı’nın Not Proud adlı çalışması, ilhamını Hristiyanlıktaki yedi ölümcül günahtan alan bir yerleştirme. Hristiyan teolojisindeki yedi ölümcül günah; gurur, kıskançlık, oburluk, açgözlülük, şehvet, tembellik ve gazaptır. Bazıları bunu insanlığın kusurlarını anlamanın modası geçmiş bir yolu olarak görse de, sanatçı bu günahların günümüzde halen fark ve ayırt edilebilir olduğunu savunuyor. Not Proud yerleştirmesinde sanatçı, hiçbir insan kendini günahkar olarak görmese bile, sonucu ne olursa olsun eylemlerinin doğruluğuna inanma eğiliminde olduğunu savunuyor. Bu durum da kimileri tarafından bencilce, kimileri tarafındansa günahlar dünyasında varlığını doğal bir şekilde koruyarak sürdürmenin tek yolu olarak görülüyor.

Not Proud, kemikler ve vazolar olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Kemikler ölümü sembolize ederken, yedi vazonun her biri ölümcül günahlardan birini temsil ediyor. Aynı zamanda Hristiyan dünyasındaki ölü yakma sürecine işaret eden bu kemik ve vazolar izleyici için de bir içebakış fırsatı sunuyorlar.

Not Proud

Maral Taşkırıcı’s interdisciplinary installation Not Proud takes its name from one of the seven deadly sins: pride, envy, sloth, greed, gluttony, lust, and wrath.  Although some view this as an outdated way to understand the vulnerabilities of humans, the artist considers them still relevant and discernable. In Not Proud, the artist argues that, even though no one considers themselves a sinner, everyone is inclined to believe in the righteousness of their actions. This is selfishness to some, while to others, it is the only way to survive in a world of sinners, and preserve their natural existence at the same time.

Not Proud consists of two parts: bones and urns. Bones symbolize death, and each of the seven urns a deadly sin. Also a reference to cremation, the bones and urns present a moment of insight for the viewer. 

Envy, Seramik / Ceramic, 23x20 cm, 2020
Greed, Seramik / Ceramic, 18x22 cm, 2020
Bones, Seramik / Ceramic, Rib Cage: 32x20 cm, 2020 Bones: 30x22x17 cm, 2020
Pride, Seramik / Ceramic, 37x23 cm, 2020