Lara Yılancıoğlu

Karaya Vuranlar

Lara Yılancıoğlu’nun Malezya’da bulunan Tanjung Sedili’deki bir balıkçı kasabası sahilinde çektiği, video ve ses kurgusunu da kendisinin üstlendiği video, sanatçının deyimiyle ‘sudan karaya uzanan varoluş sorgulamaları üzerine bir geçiş’. Daha ilk andan izleyiciyi başka bir gezegende hissettiren video, yaklaşık 400 milyon yıldır var olan, havayı soluyabilen ve yüzgeçleriyle yürüyebilen çamur zıpzıplarını (Latincede periophthalmus barbarus) konu ediniyor. İsmini birbirinden bağımsız olarak hareket edebilen patlak gözlerinden alan bu hayvanlar, sudan karasal hayata geçişi başlatan basamaklarda yer alıyor. Karaya Vuranlar, kolaj ruhuna dayalı deneysel filmler, doğaçlamaya dayalı şiirsel stop motionlar ve video kolaj denemeleri üreten sanatçının, yeni tinsel, dokunsal ve tınısal hisler, biçimsel algılar ile ritimsel bir kompozisyon yaratma denemesi.

The Landed Ones

Lara Yılancıoğlu’s video shot in a fishing village in Tanjung Sedili, Malaysia, and edited by the artist, is, in her own words, ‘a variation on existential issues about the move from the aquatic environment to the terrestrial’. The video makes the viewer feel like on a different planet from the first moment by focusing on mudskippers (periophthalmus barbarus) that have existed for over 400 million years, and can breathe air while walking on their fins. Named for their eyeballs that can be controlled independently, these animals are in the beginning of their transition to terrestrial life. Washed Ashore is the artist’s attempt at creating a rhythmic composition with novel spiritual, tactile and auditory sensations and formal perceptions that build on her previous work involving experimental films in the collage spirit, improvised poetic stop motions, and video collages.