Koray Bıyıklı

Koray Bıyıklı’nın “Everlast” adlı çalışması, tavana asılı, betondan dökülmüş bir boks torbası ile onu işgal etmekte olan bitkilerden oluşuyor. Yer yer kara yosunu, sarmaşık ve çimlerle kaplı bu nesne, hem üretilmiş olduğu beton malzemenin normalde yapılmış olduğu nispeten yumuşak dokusundan ayrılarak esas işlevinden koparılıyor hem de kendisini işgal eden organik yapıların varlığıyla doğal-yapay zıtlığı üzerinden anlam üretiyor: Sanatçı boks torbasıyla, modern kent hayatının dayattığı betonarme yapılaşma ve agresif biçimde devam eden kentsel dönüşüm sürecine atıfta bulunurken; kent dokusunun temel malzemesi olan betonu kısmen sarmış ve çatlaklarından dışarı çıkmış olan bitkiler ile doğal kaynakların hızla tükenmesine yol açan iktidarın yok etmekte kararlı olduğu yeşil alana işaret ediyor. Sergilendiği süre boyunca sanatçının düzenli olarak bakımını yaptığı bitkiler, zamanla boks torbasının tümünü sararak onu tamamen ortadan kaldırmakla tehdit ettiğinden, aynı zamanda bireyler ve toplum ile iktidar arasındaki gerilimli çatışmayı da hatırlatıyor.

Sanatçının 2017 yılında başladığı serinin dördüncü parçası olan “Dar Alanda Kısa Paslaşmalar IV” ise futbol oyununun saha kurallarını belirleyen ana çizgilerin bir kayanın üzerine boyanmasından oluşuyor. Futbol sahasının işlevini yitiren bu evrensel sınırları, çalışmada gerçek anlamından koparılarak izleyiciyi yeni bir oyun alanına davet ediyor. Oynanamaz bir saha olması, sınırlarının bozuk formu, kentte var olma mücadelesi veren oyun alanına atıfta bulunuyor.

Koray Bıyıklı’s work “Everlast” consists of a punching bag cast from concrete hanging from the ceiling and the plants invading it. Covered in places with moss, ivy and grass, this object is not only separated from its original function by pulling it away from the relatively soft texture of the original material it was made from, but also creates meaning through the contrast of natural-artificial with the presence of the organic entities that invade it: The artist makes a reference to the reinforced concrete construction imposed by modern urban life and the aggressively ongoing urban transformation process with the punching bag, while calling the government out for destruction of green spaces and rapid depletion of natural resources with plants that partially envelop the concrete, which is the basic material of the urban fabric, and sprout through its cracks. The plants that the artist regularly cares for during the exhibition also reminds us of the ongoing conflict between individuals and society on one side and government on the other, as the plants threaten to make the punching bag disappear completely by creeping all over it in time.

The second work in the “Short Field Passes” series that the artist started in 2017 consists of painting the lines of a football field on a rock. As the boundaries of the football field lose their function and are detached from their real meaning, they invite the viewer to a new playground. Its crooked lines and impossible playing surface refer to the playgrounds that struggle to exist in the city.

Everlast, Beton,Toprak & Bitkiler / Concrete, Soil & Plants, 120x30ø cm, 2016
Everlast, Detay / Detail
Dar Alanda Kısa Paslaşmalar IV / Short Passes İn Confined Spaces IV, Taş & Boya / Stone & Paint, Değişken Boyutlar / Variable Dimensions, 2021