Kerem Özkan

Kerem Özkan’ın çalışması, farklı mekân deneyimlerini birbirleriyle ilişkilendiren bilgisayar tabanlı bir animasyondur. Hareketli görüntü, bireysel ve kamusal mekanlardaki yürüyüşlerin kesintisiz bir deneyim olarak kurgusudur. Dijital imge ve temsil ettiği mekanlar arasındaki ilişki, yeni bir duyumsama alanı yaratarak, döngü ve bozulmaya işaret eder.

Hareketli görüntünün bireysel ve kamusal mekanlardaki tekrara dayalı yapısı öncelik ve sonralık ilişkisini ters yüz ederek mekanlar arasındaki sınırların nerede başlayıp nerede bittiğini sorgulamaya açar. Farklı mekan deneyimlerine özgü kayıtların bilgisayar ortamına aktarılması sırasında ortaya çıkmış olan bozulmalara müdahale edilmemiş olması ise malzemenin doğası ile sanatçının kendi algılayışı sonucu ortaya çıkan imge arasında kurduğu ilişkiden kaynaklanır.

Kerem Özkan’s work is a computer-based animation that relates different spatial experiences to each other. The moving image is a seamless edit of walks in individual and public spaces. The relationship between the digital image and the spaces it represents marks the cycle and disruption, creating a new space of sensation.               

The repetitive structure of the moving image in individual and public spaces inverts the relationship of priority and laterality, questioning where the boundaries between spaces begin and end. The fact that the distortions that have arisen during the transfer of the recordings specific to different spatial experiences to the computer environment have not been altered stems from the relationship established between the nature of the material and the image that emerges as a result of the artist’s own perception.