Kerem Kuşçu

Çevrim

Bağımsız bir varlık olduğunu düşünen bilinç ne kadar özgürdür ve yaşamda somutlaştırdığımız çizgilerimiz, kimliğimizi, arzularımızı ve edimlerimizi ne kadar yansıtmaktadır? Kerem Kuşçu, bu soru etrafındaki düşünce ve araştırmalarını hiçbir taslak olmaksızın, doğaçlama bir akış içinde, hızlı ve güdüsel olarak resmediyor. Rüyalarda karşılaştığımız kişilere ya da yaşanan sahnelerin akılda kalan izlenimlerine aitmiş gibi görünen resimler, kraft kağıdı üzerine füzen, kömür kalemi, terebentin ve koruyucu spreylerle çokkatmanlı yumuşak bir yüzey oluşturup üzerleri yağlıboya ile renklendiriliyor.

Sanatçının Çevrim serisini oluştururken kullandığı malzemeler ve oluşturmak istediği biçim, sanatsal arayışında peşine düştüğü insan bilincinin varlığımızı şekillendirip, tarihsel ve bireysel olarak bizi konumlandırmasını ifade etmek için bir araç görevi görüyorlar. Kırmızı çizgilerle sembolleştirilen bilinç, figür ve mekanlarla birleşerek insanı soyut bir alana hapsediyor. Buradaki amaç, kağıdın ham dokusunu örtmeden oluşturulan imgelerde kaba ve donuk bir duygu yaratmak ve nihayetinde izleyiciye kendi bilinci üzerine ipuçları sunmak.

“Çevrim”

Consciousness may believe it is an independent entity, but how free is it and how well does it reflect our boundaries, identity, desires and actions that become tangible in life? Kerem Kuşçu paints his reflections and research around this question in an entirely unscripted, improvised, free-flow and impulsive way. Pictures of what seem like impressions of people we meet or things we do in our dreams appear on craft paper as a multilayered, fuzzy surface made with charcoal pencil, turpentine and protective sprays.

The materials the artist used to create “Çevrim” and the form he intended to build within it are instruments that express how human consciousness shapes our existence and position us historically and as an individual. Consciousness is symbolized with red lines, and becomes one with figures and places to imprison a person in an abstract environment. The intent is to create a blunt, frozen feeling in images created by preserving the raw nature of the paper, and presenting the viewer with clues to their own consciousness.

Kraft Üzerine Karışık Teknik / Mixed Media on Kraft Paper, 32x32 cm, 2019
Kraft Üzerine Karışık Teknik / Mixed Media on Kraft Paper, 32x32 cm, 2019
Kraft Üzerine Karışık Teknik / Mixed Media on Kraft Paper, 100x70 cm, 2019
Kraft Üzerine Karışık Teknik / Mixed Media on Kraft Paper, 30x21 cm, 2019
Kraft Üzerine Karışık Teknik / Mixed Media on Kraft Paper, 30x 21 cm, 2019
Kraft Üzerine Karışık Teknik / Mixed Media on Kraft Paper, 30x 21 cm, 2019
Kraft Üzerine Karışık Teknik / Mixed Media on Kraft Paper, 70x100 cm, 2019
Kraft Üzerine Karışık Teknik / Mixed Media on Kraft Paper, 32x32 cm, 2019
Kraft Üzerine Karışık Teknik / Mixed Media on Kraft Paper, 32x32 cm, 2019
Kraft Üzerine Karışık Teknik / Mixed Media on Kraft Paper, 32x32 cm, 2019
Kraft Üzerine Karışık Teknik / Mixed Media on Kraft Paper, 32x32 cm, 2019
Kraft Üzerine Karışık Teknik / Mixed Media on Kraft Paper, 32x32 cm, 2019
Kraft Üzerine Karışık Teknik / Mixed Media on Kraft Paper, 32x32 cm, 2019
Kraft Üzerine Karışık Teknik / Mixed Media on Kraft Paper, 100x70 cm, 2019
Kraft Üzerine Karışık Teknik / Mixed Media on Kraft Paper, 100x70 cm, 2019
Kraft Üzerine Karışık Teknik / Mixed Media On Kraft Paper, 30x21 cm, 2019
Kraft Üzerine Karışık Teknik / Mixed Media on Kraft Paper, 30x21 cm, 2019
Kraft Üzerine Karışık Teknik / Mixed Media on Kraft Paper, 30x21 cm, 2019
Kraft Üzerine Karışık Teknik / Mixed Media on Kraft Paper, 30x21 cm, 2019
Kraft Üzerine Karışık Teknik / Mixed Media on Kraft Paper, 70x50 cm, 2019
Kraft Üzerine Karışık Teknik / Mixed Media on Kraft Paper, 70x100 cm, 2019
Kraft Üzerine Karışık Teknik / Mixed Media on Kraft Paper, 50x70 cm, 2019
Kraft Üzerine Karışık Teknik / Mixed Media on Kraft Paper, 100x70 cm, 2019
Kraft Üzerine Karışık Teknik / Mixed Media on Kraft Paper, 100x70 cm, 2019
Kraft Üzerine Karışık Teknik / Mixed Media on Kraft Paper, 100x70 cm, 2019
Kraft Üzerine Karışık Teknik / Mixed Media on Kraft Paper, 100x70 cm, 2019
Kraft Üzerine Karışık Teknik / Mixed Media on Kraft Paper, 32x32 cm, 2019
Kraft Üzerine Karışık Teknik / Mixed Media on Kraft Paper, 32x32 cm, 2019
Kraft Üzerine Karışık Teknik / Mixed Media on Kraft Paper, 32x32 cm, 2019
Kraft Üzerine Karışık Teknik / Mixed Media on Kraft Paper, 100x70 cm, 2019
Kraft Üzerine Karışık Teknik / Mixed Media on Kraft Paper, 100x70 cm, 2019
Kraft Üzerine Karışık Teknik / Mixed Media on Kraft Paper, 100x70 cm, 2019