Kazım Şimşek

Moral

Kazım Şimşek’in kağıt ya da tuvalin üzerini incelikli bir işçilikle ürettiği çalışmalarında gündelik sahneler, mekanlar ve karakterler doğaüstü denebilecek figürler ve durumlarla iç içe betimleniyor. Bu hem çok gerçek hem de gerçeküstü işler iki paralel hat üzerinden ilerliyor. Siyasi konuları ele alan işlerde, konunun öznelerinin kendi tarihleri içinde bulundukları durumlar ve geçmişteki benzerleri, bu durumlarda geliştirdikleri refleksler ve sonuçları ile bu reflekslerin belirleyeni olan hareket ettirici motor durumlar Şimşek’in özel olarak ilgilendiği ve öne çıkardığı noktalar oluyor. Sanatçı, bahsi geçen bu durumların benzerleri ve geçmişleriyle kesişme ve çakışma noktalarını yakalamaya çalışıyor.

Siyasal bir içeriği yokmuş gibi görünen ancak siyasal ve sosyoekonomik bir öze sahip, daha olağan ve gündelik tasvirlere odaklandığı çalışmalarında ise betimlenen durumların kendi gelişimine has çelişkileri, toplumsal kavranışlarındaki çelişkiler ve gündelik ifadeleri hikayenin kahramanlarına özgü tarihsellikleriyle birlikte merkez haline geliyor. Daha duygulanımsal ya da moral ifadelerin ön plana çıktığı işlerin odağındaki figürlerin birbirleri ve çevreleriyle kurdukları duygusal iletişim, aktif ve hareket halindeki duygulanım, kavrama ve ifade etme ihtiyacı yaratan durumlar olarak ortaya çıkıyor.

Moral

Kazım Şimşek’s painstaking work on paper or canvas portrays everyday scenes, places and characters together with figures and situations that may be called supernatural. The very real-and-surreal work follows two parallel courses. In pieces that deal with political matters, Şimşek deliberately focuses on and brings forward the specific situations in which the subjects find themselves in their personal histories, the reflexes they develop and their consequences, and the drivers of these reflexes. The artist attempts to capture the points where these situations intersect or cross with similar situations and their past.

Pieces that focus on ordinary and everyday matters and appear not to have political content, on the other hand, have political and socioeconomical substance, where the contradictions, conflicts in social perception, and everyday expressions of the depicted situations become central with the unique historicities of the characters in the story. In works where more affective or moral expressions arise, the emotional communication established among focal figures, as well as their relationship to their surroundings, emerge as active needs for affectation, comprehension and expression. 

Böcekli Ev, Tuval Üzerine Mürekkep ve Akrilik / Ink and Acrylic on Canvas, 140x217 cm, 2018
Kurban, Kağıt Üzerine Mürekkep ve Akrilik / Ink and Acrylic on Paper, 100x60 cm, 2019
Gençkız Odası, Kağıt Üzerine Mürekkep / Ink on Paper, 21x29 cm, 2017
Huzur Konutları, Kağıt Üzerine Mürekkep, 21x29 cm, 2017
Ocak, Kağıt Üzerine Mürekkep ve Akrilik / Ink and Acrylic on Paper, 70x100 cm, 2019
Esirlik YollarıGöçmenlere Saldırı, Kağıt Üzerine Mürekkep / Ink on Paper, 35x45 cm, 2017
Dilek, Tuval Üzerine Mürekkep ve Akrilik / Ink and Acrylic on Canvas, 69x126 cm, 2017
Abluka, Kağıt Üzerine Mürekkep / Ink on Paper, 35x50 cm, 2020
Sur’un Yeniden İnşaası / Faşizm Günleri 2, Kağıt Üzerine Mürekkep / Ink on Paper, 40x40 cm, 2017
Neyi Koruyorlar?, Kağıt Üzerine Mürekkep / Ink on Paper, 35x50 cm, 2014
Faşizm Günleri, Karneler Sizin Gelecek Bizim, Kağıt Üzerine Mürekkep / Ink on Paper, 25x45 cm, 2018
İsimsiz, Kağıt Üzerine Mürekkep / Ink on Paper, 50x38 cm, 2020