Irmak Dönmez

Süt

Lacan’ın “Ben bir noktadan görebilirim ama varoluşumda bana her taraftan bakılır.” cümlesinden yola çıkarak, tahakküm altındaki kadın bedeninin öz varlığını yitirmesini ve böylece yeni anlamlar yüklenmesini sorgulayan Irmak Dönmez, bedeni saf bir gözle, fenomenolojik sorgulamaların eşliğinde görsel olarak yeniden kurguluyor. Bunu yaparken tıpkı bir ameliyat yapar gibi beden parçalarını kesip biçiyor ve onları anlamsal olarak tek tek inceliyor. Özellikle kadın bedenine atfedilen kutsallık, doğurma, kapsama, saklama ve besleme gibi konulara öncelik tanıyor.

Sanatçının birçok çalışmasında ana unsur olan meme imgesi, hem sütle ilişkilendirilerek temel besin kaynağı hem de bir haz nesnesi olarak sunuluyor. Böylece kadın bedeninin erojen bir parçası -Heidegger’in ‘Das Gestell’ metnine referansla- paketlenmiş, çerçevelenmiş, satılan bir ‘ürün’ haline getirilmiş biçimde karşımıza çıkıyor. Dönmez, erişkin yaşamını farklı temsillerle baştan sona kat eden bir imge olarak memenin, öznelliğinden bağımsız bir cinsel obje sıfatıyla meta fetişizmine eklemlenmesini inceliyor.

Milk

Lacan’s words “I see only from one point, but in my existence I am looked at from all sides” are behind Irmak Dönmez’s take on how the dominated female body loses its self-being and is compelled to assume new meanings, which leads to a visual reimagining of the body with a naive eye, guided by phenomenological questions. In doing so, the artist nearly operates on the body, cutting it into pieces and studying them semantically. Her chief concerns are the values of sanctity, motherhood, enclosing, harnessing and nurturing attributed to the female body. 

The breast is central to the artist’s work as both the provider of our primal nutrient, and an object of pleasure. This makes an erogenous zone of the female body –in reference to Heidegger’s ‘Das Gestell’– a packaged, framed and marketed “product” ready to be sold. Dönmez studies how the breast, as an image that spans the entire adult life in different representations, is conjoined with commodity fetishism as a sexual object that is independent of its subjectivity.

Nü / Nu, Dijital Çizim, Diasec Baskı / Digital Drawing, Diasec Print, 50 x 70 cm, 3 + 1 Edisyon / Edition, 35 x 50 cm, 3 + 1 Edisyon / Edition, 2019
Evcil Hayvan, Diasec Baskı / Diasec Print, 50 x 70 cm, 3 + 1 Edisyon / Edition, 35 x 50 cm, 3 + 1 Edisyon / Edition, 2019
Natürmort (Süt Bitkisi) / Still Life (Milk Plant), Diasec Baskı / Diasec Print, 70 x 50 cm, 3 + 1 Edisyon / Edition, 50 x 35 cm, 3 + 1 Edisyon / Edition, 2019
Kan Damarları ve Katmanlar / Blood Vessels and Layers, Diasec Baskı / Diasec Print, 70 x 50 cm, 3 + 1 Edisyon / Edition, 50 x 35 cm, 3 + 1 Edisyon / Edition, 2019
Süt Kanalları / Milk Ducts, Diasec Baskı / Diasec Print, 40 x 40 cm, 6 + 1 Edisyon / Edition, 2019
Oedipus’s Birthday Cake, Seramik / Ceramic 25x25x25 cm, 2018
İnekler için İnsan Sütü II / Human Milk for Cows II 24x14x15 cm, 2020
Odipus'un Doğumgünü Pastası II / Oedipus' Birthday Cake II, 31x28,5x21 cm, 2020
Hamile Modüller / Pregnant Modules, Kağıt Üzerine Karakalem / Charcoal on Paper, 35x35cm, 2019
Natürmort / Kağıt Üzerine Karakalem / Charcoal on Paper, 32x32 cm, 2020
Süt Kanalları / Milk Ducts, Kağıt Üzerine Karakalem / Charcoal on Paper, 32x32 cm, 2020
Ebeveyn / Parent, Kağıt Üzerine Karakalem / Charcoal on Paper, 32x32 cm, 2019
Bedensiz Hamile II / Bodiless Pregnant- II, Kağıt Üzerine Karakalem / Charcoal on Paper, 35x35cm, 2019
Bitki (Maskülen) / Plant(Masculine), Kağıt Üzerine Karakalem / Charcoal on Paper, 50x35cm, 2019
Oedipus’un Doğum Günü Pastası / Oedipus’s Birthday Cake, Kağıt Üzerine Karakalem / Charcoal on Paper, 35x50 cm, 2019
Bedensiz Hamile / Bodiless Pregnant, , Kağıt Üzerine Karakalem / Charcoal on Paper, 30x30 cm, 35x14cm Diptik / Diptych, 2019