İbrahim Özvariş

Yakın zaman önce yaşadığımız pandeminin yol açtığı korku, endişe ve yalnızlıkla perçinlenen sıkıntılar hepimizin ruhunda kolay geçmeyecek izler bıraktı. Beni Neredeyse Unutuyordum, İbrahim Özvariş’in bu karmaşık dönemde kendi içsel yolculuğunda girdiği çıkmaz sokağı anlatan bir fotoğraf ve video projesi. Birçoğumuz gibi zorunluluklarla alışkanlıklar arasında gidip gelirken kaybolduğunu farkediyor.

Özvariş’in kim olduğunu, hayattan ne istediğini ve neyi neden yaptığını anlamak için başvurduğu yöntem ise sanat. Varoluşsal sıkıntı ve kendini unutma hali, performans sanatçısı Melda Tuzluca’nın beden hareketleriyle dışa vuruluyor.

The troubles riven by fear, anxiety and loneliness caused by the pandemic have left traces in our souls that will not heal easily. I Almost Forgot Myself is a photography and video project about the dead end that İbrahim Özvariş ran into on his inner journey during this complicated period. Like many of us, he realizes that he is lost as he oscillates between obligations and habits.

The method Özvariş uses to understand who he is, what he wants from life, and why he does what he does, is art. Existential distress and self-forgetting are expressed by the body movements of performance artist Melda Tuzluca.