Hasan Alveroğlu CHEK

İnsanlık tarihi; nükleer enerji, plastik, tarım ilaçları gibi hem yararlı hem de son derece zararlı birçok buluşa tanıklık etti. İnsan ırkının devamı için çok büyük faydalar sağlayan bazı teknolojiler, aynı zamanda büyük bir yıkım gücünü içinde barındırıyor.

Sokak sanatçısı Hasan Alveroğlu, 2020 yılında Beyrut Limanı’nda 2750 ton amonyum nitratın patlamasıyla meydana gelen yıkıma şahitlik ettikten sonra bu çelişki üzerine düşünmeye başlamış. Hem bomba hem de gübre yapımında kullanılan bileşiğin çelişkili doğası; yıllarca isyanın, yoksulluğun, tehlikenin simgesi olarak bastırılmaya çalışıldıktan sonra görkemli sergilerle önce sanat alanına, sonra marka iş birlikleriyle ticari dünyaya açılan graffitinin hikayesiyle paralellik gösteriyor. Alveroğlu, heykellerinde buluntu endüstriyel üretim parçalarını graffiti diliyle yeniden yaratarak bu ikiliğe kendine has bir yorum getiriyor.

Human history has seen a number of inventions like nuclear energy, plastics or pesticides that are both beneficial and extremely harmful. Some technologies that provide enormous benefits for the survival of the human race also contain a great power of destruction.

Street artist Hasan Alveroğlu began to reflect on this contradiction after witnessing the destruction caused by the explosion of 2750 tons of ammonium nitrate in the Port of Beirut in 2020. The contradictory nature of the compound used to make both bombs and fertilizers parallels the story of graffiti, which, after years of suppression as a symbol of rebellion, poverty and danger, first moved into the field of art with magnificent exhibitions and then to the commercial world with brand collaborations. Alveroğlu brings a unique take on this duality by recreating the found industrial production parts in his sculptures with the language of graffiti.

Taş Duvar, Sprey & Epoksi / Stone Wall, Spray & Epoxy, 29 x 23 cm, 2022
Eski Fabrika, Taş Duvar, Sprey & Epoksi / Stone Wall, Spray & Epoxy, 42 x 33 cm, 2022
Örme Duvar, Sprey & Epoksi / Brick Wall, Spray & Epoxy, 30 x 20 cm, 2022
Ahşap, Sprey & Epoksi / Wood, Spray & Epoxy, 34 x 14 cm, 2022
Taş Duvar, Sprey & Epoksi / Stone Wall, Spray & Epoxy, 2022
Coup D'Etat, Ahşap, Sprey & Epoksi / Wood, Spray & Epoxy, 42 x 27 cm, 2022
Tripoli Tren Istasyonu, Örme Duvar, Sprey & Epoksi / Brick Wall, Spray & Epoxy, 42 x 26 cm, 2022
Metal, Sprey & Epoksi / Metal, Spray & Epoxy, 32 x 28 cm, 2022
Örme Duvar, Sprey & Epoksi / Brick Wall, Spray & Epoxy, 33 x 20 cm, 2022
Metal, Sprey & Epoksi / Metal, Spray & Epoxy, 35 x 27 cm, 2022
Coup D'etat, Metal, Sprey & Epoksi / Metal, Spray & Epoxy, 48 x 21 cm, 2022
Beyrut Port, Metal, Sprey & Epoksi / Metal, Spray & Epoxy, 35 x 26 cm, 2022
Örme Duvar, Sprey & Epoksi / Brick Wall, Spray & Epoxy, 33 x 18 cm, 2022
Tripoli Tren Istasyonu, Metal, Sprey & Epoksi / Metal, Spray & Epoxy, 20 x 11 cm, 2022
Örme Duvar, Sprey & Epoksi / Brick Wall, Spray & Epoxy, 25 x 24 cm, 2022
The Egg Metropole Cinema, Örme Duvar, Sprey & Epoksi / Brick Wall, Spray & Epoxy, 42 x 33 cm, 2022
Beton Üzerine Endüstriyel Çöpler ile Şablon Sprey Boya / Stencil with Industrial Garbage on Concrete, Spray Paint52 x 38 cm, 2022