Günsu Sarı

Günsu Sarı’nın pandemi nedeniyle maruz kaldığımız karantinanın ilk aylarında ortaya çıkardığı bu video sanatçının salt kendini ifade etme isteğinden doğmuş bir monolog. Atmosferik müziğin eşlik ettiği bu sözsüz anlatı, izleyiciyi ekranda beliren alt yazıları kendi iç sesiyle okumaya zorluyor. Böylece sanatçının keskin bir burguyla deştiği zihinsel kalıplarına eleştirel bakışı, izleyicinin zihninde yansıma buluyor.

Videonun oldukça sade görselliği de metnin benimsenebilirliğini perçinliyor. Herkesin elinde tuttuğu herhangi bir akıllı telefonla, herhangi bir şehirde çekilmiş gibi duran görüntüler, çoğunlukla insansız mekanlarda yakalanan derin düşünme (tefekkür) anlarını çağrıştırıyor. This Doesn’t Feel Like Winning, kişisel olanın evrensele evrilmesi üzerine düşündüren bir çalışma.

This video that Günsu Sarı created in the first months of the lockdown, is a monologue born of the artist’s desire to express herself. This wordless narrative, accompanied by atmospheric music, forces the viewer to read the subtitles that appear on the screen in their own inner voice. Thus, the artist’s critical look at her mental patterns, which she digs out with a sharp corkscrew, is reflected in the viewer’s mind.

The stark imagery of the video also reinforces the adoptability of the text. The images, which look like they were taken in any city with any smartphone everyone is holding, often evoke moments of contemplation captured in deserted spaces. This Doesn’t Feel Like Winning is a thought-provoking work on the evolution of the personal into the universal.