Erdem Çolak

“The Structure of Faith”

Erdem Çolak’ın “İnancın Yapısı” başlıklı serisi, tinsel ya da maddi olmayan boyutlar taşıyan farklı toplumsal organizasyonların dünyevi arka planına odaklanıyor. 2018’de başlayan ve halen devam etmekte olan seri, 6 ayrı Avrupa ülkesinin 10 farklı kentinde (Palermo – İtalya; Amsterdam, Alkmaar, Lahey, s’Hertogenbosch, Otterlo – Hollanda; St. Petersburg – Rusya; Münih – Almanya; İstanbul – Türkiye; Sofya – Bulgaristan) çekilen fotoğraflar arasından seçilmiş. Bu 13 fotoğrafın her biri kendi içlerinde hem eserin kompozisyonu hem de çekildiği yer bağlamında maddi ve manevi olanın iç içeliğini yansıtıyor. Örneğin Palermo’da çekilen büyüleyici güzellikteki duvar resmi, aynı duvarda hemen yanına açılmış delikle büyüsünü yitiriyor. İstanbul’da çekilen ve toplumun en önemli kutsallarından Türk bayrağına boyanmış derme çatma bir yapının ön yüzü, alttan gözüken malzemeler, yandan geçen plastik borularla parlaklığından kaybediyor. William II’yi betimleyen haşmetli heykel, üstüne tüneyen (ve muhtemelen pisleyen) kuşlarla komik bir hal alıyor. Devrimci halkın kurtuluşunu tarifleyen Sofya’daki sosyalist gerçekçi heykel ise hemen arkasında duran marketin vitrinindeki reklamlar ve üstündeki Avrupa Birliği bayrağıyla bir zamanlar sahip olduğu etkisini tamamen yitiriyor. Tüm bu hibrit imgeler, dünün ve bugünün ideolojilerini sembolize eden nesne, sanat eseri ya da yapılar ile güncel olarak içinde olduğumuz karmaşık yapılar arasındaki ilişkiyi sorgulamaya davet ediyor.

The Structure of Faith

Erdem Çolak’s series focuses on the secular background of different social organizations that have spiritual or immaterial aspects. The series, which started in 2018 and is still ongoing, is composed of photographs taken in 10 different cities of 6 European countries (Palermo – Italy; Amsterdam, Alkmaar, The Hague, s’Hertogenbosch, Otterlo – Netherlands; St. Petersburg – Russia; Munich – Germany; Istanbul – Turkey; Sofia – Bulgaria). Each of these 13 photographs reflects the intertwining of the material and spiritual in terms of both the composition of the work and the place where it was taken. For example, the enchanting mural photographed in Palermo loses its magic with a hole in the same wall right next to it. In Istanbul, the façade of a makeshift structure, on which the sacrosanct Turkish flag is painted, loses its shine with the hardware visible underneath and plastic pipes passing through the side. The majestic statue of William II gets hilarious with birds perching (and possibly pooping) on top of it. The socialist realist sculpture in Sofia, which describes the liberation of the revolutionary people, completely loses the effect it once had, with the advertisements in the window of the market right behind it and the European Union flag on it. All these hybrid images invite us to question the relationship between objects, works of art or structures that symbolize the ideologies of past and present, and the complex structures we are currently in. 

Fine Art Baskı / Fine Art Print, 45x60 cm, 5 + 1 Edisyon / Edition, 2018
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 60x45 cm, 5 + 1 Edisyon / Edition, 2018
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 60x45 cm, 5 + 1 Edisyon / Edition, 2018
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 60x45 cm, 5 + 1 Edisyon / Edition, 2019
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 60x45 cm, 5 + 1 Edisyon / Edition, 2019
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 60x45 cm, 5 + 1 Edisyon / Edition, 2018
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 60x45 cm, 5 + 1 Edisyon / Edition, 2019
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 60x60 cm, 5 + 1 Edisyon / Edition, 2019
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 60x45 cm, 5 + 1 Edisyon / Edition, 2019
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 45x60 cm, 5 + 1 Edisyon / Edition, 2019
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 60x45 cm, 5 + 1 Edisyon / Edition, 2019
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 60x50 cm, 5 + 1 Edisyon / Edition, 2018