Erdem Barışık

İstila

Erdem Barışık, insanoğlunun doğal çevreyi ve dünyayı diğer yaşam formlarına saygı duymadan istila ederek ele geçirme çabasını, kağıt üzerine kalem gibi sade bir teknik ancak zengin bir görsellikle betimliyor. Ortaya çıkan yarı soyut kentsel manzaralar, çok yoğun dokuları, üst üste binmiş formları ve monokromluklarıyla izleyiciyi neredeyse hipnotize ederek kendine çekiyorlar. Yakınlaşıp baktıkça yeni detaylar keşfedilen, çokkatmanlılığıyla baş döndüren ve kimi zaman tasvir edilen yerin belki de Uzak Doğu’da var olabileceğini düşündüren resimlerin kimi aşırı yapılaşma ve şehirleşmeyi betimlerken, kimileri de artık yalnızca belli örüntülerin üst üste bindiği birer soyut kompozisyona dönüşüyor. Her iki versiyonda da, geleneksel kuş bakışı ve bozulmuş bir üç boyutlulukla kartografik dili zengin kılan ve izleyiciyi durdurup düşündüren bir etki hissediliyor.

Invasion

Erdem Barışık uses a simple technique –pen on paper– to portray a complex issue: that of humankind’s invasion of the natural environment and the world with no regard for other life forms. The resulting urban landscapes have a hypnotic effect on the viewer as they draw viewers into themselves with superposed forms and monochromatic pallette. Upon closer look, the works open up into new worlds of details and strata, with an urban density that leads one to assume they are depictions of locations in the Far East, while some evolve into abstract compositions sculpted out of superposed patterns. Both versions enrich cartographic language with conventional bird’s eye view and a distorted 3D view, encouraging the viewer to do a double take. 

Kağıt Üzerine Artline kalem / Artline Pen on Paper, 70x100 cm, 2019
Kağıt Üzerine Artline kalem / Artline Pen on Paper, 41x30 cm, 2019
Kağıt Üzerine Artline kalem / Artline Pen on Paper, 41x30 cm, 2019
Kağıt Üzerine Artline kalem / Artline Pen on Paper, 41x30 cm, 2019
Kağıt Üzerine Artline kalem / Artline Pen on Paper, 23,5x16,5 cm, 2019
Kağıt Üzerine Artline kalem / Artline Pen on Paper, 23,5x16,5 cm, 2019
Kağıt Üzerine Artline kalem / Artline Pen on Paper, 23,5x16,5 cm, 2019
Kağıt Üzerine Artline kalem / Artline Pen on Paper, 23,5x16,5 cm, 2019
Kağıt Üzerine Artline kalem / Artline Pen on Paper, 23,5x16,5 cm, 2019
Kağıt Üzerine Artline kalem / Artline Pen on Paper, 18,5x14,5 cm, 2019
Kağıt Üzerine Artline kalem / Artline Pen on Paper, 18,5x14,5 cm, 2019
Kağıt Üzerine Artline kalem / Artline Pen on Paper, 14,5x9 cm, 2019
Kağıt Üzerine Artline kalem / Artline Pen on Paper, 23,5x16,5 cm, 2019
Kağıt Üzerine Artline kalem / Artline Pen on Paper, 18,5x14,5 cm, 2019
Kağıt Üzerine Artline kalem / Artline Pen on Paper, 18,5x14,5 cm, 2019
Kağıt Üzerine Artline kalem / Artline Pen on Paper, 41x30 cm, 2019