Enes Alba

Enes Alba’nın 10 fotoğraf ile bir yerleştirmeden oluşan çalışması “Dünyevi Zevkler Bahçesi”, ismini 15. yüzyılın ortasında doğmuş olan Hollandalı ressam Hieronymus Bosch’un tablosundan alıyor. Üç parçadan oluşan bu tablo, kısaca özetlemek gerekirse, sol panelde Tanrı’nın cennet bahçesinde Adem’e Havva’yı sunma sahnesini, büyük ebatlı orta panelde çıplak figürlerin, hayvanların ve bitkilerin iç içe geçtiği karmaşık bir kompozisyonda dünyevi zevkleri, sağdaki panelde ise cehennemi tasvir ediyor. Sağ ve sol paneller kapandığında ise sanat tarihçilerin dünyanın yaratılışının üçüncü gününü tasvir ettiğini öne sürdükleri, yarısı sular içinde, soluk bir gezegen imgesi görülüyor. Dünyevi zevklerin gelip geçiciliğini ve insan yaşamının beyhudeliğini vurgulayan bu eser, Alba için güzellik sektörü, HIV, kuir kültür ve erotizm ile biyopolitika gibi kendi sanatsal pratiğinin odak noktalarını bir araya getiriyor.  

Bu tablodaki zengin ve karmaşık dokuyu nasıl üretebileceği sorusuyla yola çıkan Alba, resimle ilk karşılaşmasından yıllar sonra fotoğraf makinesiyle çevresindeki insanların portrelerini çekerken aslında sınırsız bir malzeme zenginliğinin içinde olduğunu düşünüp İstanbul’un kendine ait dünyevi zevklerini fotoğraflamaya başlamış. Alba, elinde biriken fotoğraflardan ayırdığı bir seçkiyi, referans aldığı Bosch tablosundaki sıraya sadık kalarak, yani soldan sağa cennet, dünya ve cehennem olarak yerleştirmişse de alandaki yerleşimde, orijinalinde var olmayan bir parça dikkat çekiyor: File içinde voleybol toplarından oluşan bir öbek. “Manşet” isimli bu yerleştirmede yazlık marketlerde filelerin içinde satılan, hızlıca kullanılıp tüketilen ve kendisi için hızlıca yaşanıp biten kısa bir yaz aşkını sembolize eden bu küreler ile Alba, Bosch’un eserinin sağ ve sol kanatları kapandığında ortaya çıkan yerküreye referans vererek serisinin kapanışını yapıyor.

Enes Alba’s work “The Garden of Earthly Delights”, which consists of 10 photographs and an installation, takes its name from the painting of the Dutch painter Hieronymus Bosch, who was born in the middle of the 15th century. This triptych painting, to summarize briefly, depicts the scene of God presenting Eve to Adam in the garden of Eden on the left panel, earthly pleasures in a complex composition in which nude figures, animals and plants are intertwined in the large middle panel, and hell on the right panel. When the right and left panels are closed, an image of a pale planet half submerged is seen, which art historians claim depicts the third day of the creation of the world. Emphasizing the ephemerality of worldly pleasures and the futility of human life, this work brings together the focal points of Alba’s own artistic practice, such as the beauty industry, HIV, queer culture and eroticism, and biopolitics.  

Dealing with the question of how he could produce the rich and complex fabric in this painting, Alba realized that he was actually in an endless abundance of material while he was taking portraits of the people around him with his camera, and photographed the worldly pleasures of Istanbul, years after his first encounter with the painting. Although Alba ordered the selection from his collection of photographs true to the order in the Bosch painting, that is, heaven, earth and hell from left to right, there is a part in the installation that does not exist in the original: A pile of plastic balls wrapped in a net. In this installation titled “Manşet”, with these globes, sold in nets in summer markets, symbolic of a short-lived summer fling, quickly used and consumed, Alba closes the series by referring to the globe that appears when the right and left wings of Bosch’s work are closed.

Fine Art Baskı / Fine Art Print, 31x42 cm, 5 + 1 Edisyon / Edition, 2021
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 31x42 cm, 5 + 1 Edisyon / Edition, 2021
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 31x42 cm, 5 + 1 Edisyon / Edition, 2021
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 45x30 cm, 5 + 1 Edisyon / Edition, 2021
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 31x42 cm, 5 + 1 Edisyon / Edition, 2021
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 42x31 cm, 5 + 1 Edisyon / Edition, 2021
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 10x20 cm, 5 + 1 Edisyon / Edition, 2021