Emre Kapçak

Dasein

Heidegger’e göre, varlığın anlamı sorgulanmazsa, kendini gösterenin ardındaki hakikate ulaşılamaz. Varlık, tüm var olanların kaynağıdır. Var olan ise, zaman-mekan bağlamında, bizim algı düzeyimizde hakkında konuşabildiğimiz, işaret edebildiğimiz şeylerdir. Var olan, noksanlıklarını tamamladığında bir anlam ölümüne kavuşur, ardındaki hakikati gösterir.

Kapçak’ın doğada yakaladığı formları betimleyen siyah beyaz fotoğraf kareleri, farklı mekan ve zaman aralıklarında pozlanmış görüntüleri imleyerek bir kez daha fotoğraf düzleminde aslında var olana atıfta bulunuyor. Bu görsellerdeki nesnelerin aslı gözlemlendiğinde, fotoğraf düzlemindeki görüntünün noksanlıkları ortaya çıkacaktır. Fotoğraf düzlemindeki görüntü için bir anlam ölümü gerçekleşecektir ve ardındaki hakikati gösterecektir.

Dasein

According tı Heidegger, one cannot know the truth behind the manifest if one does not question the meaning of being. Being is the source of everything that exists. And those which exist are things that are within our plane of perception, which we may point at or speak about. When the existing becomes complete, a meaning embraces death, and reveals the truth behind it. 

Kapçak’s monochrome photographs of forms in nature juxtaposes images taken in different settings and exposures to allude at the truly existing behind the photographic plane. The missing parts of the photographic image are revealed when the original subjects are observed. The meaning of the photographic image dies and reveals the truth behind it.

Fine Art Baskı / Fine Art Print, 50x40 cm, 3+1 Edisyon / Edition & 20x25 cm, 2+1 Edisyon / Edition, 2019
Fine Art Baskı, 50x50 cm, 5+1 Edisyon, 2019
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 50x50 cm, 5+1 Edisyon / Edition, 2019
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 100x150 cm, 3+1 Edisyon / Edition & 70x100 cm, 2+1 Edisyon / Edition, 2019
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 50x50 cm, 5+1 Edisyon / Edition, 2019
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 80x60 cm, 3+1 Edisyon / Edition & 30x40 cm, 2+1 Edisyon / Edition, 2019
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 80x60 cm, 3+1 Edisyon / Edition & 30x40 cm, 2+1 Edisyon / Edition, 2019
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 50x50 cm, 5+1 Edisyon / Edition, 2019
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 80x60 cm, 3+1 Edisyon / Edition & 30x40 cm, 2+1 Edisyon / Edition, 2019
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 80x60 cm, 3+1 Edisyon / Edition & 30x40 cm, 2+1 Edisyon / Edition, 2019
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 50x40 cm, 3+1 Edisyon / Edition & 20x25 cm, 2+1 Edisyon / Edition, 2019