Emel Ünlü

Giyilebilir Şey

Antroposen çağa dair artan farkındalık ve üretim/tüketim dinamiklerinin bu açıdan gözden geçirilmesi bağlamında sanat ve tasarım dünyasında uzun süredir geri ve ileri dönüşüm konularında deneyler yapılıyor. Heykel eğitimi alan Emel Ünlü’nün giyilebilir heykellerden oluşan Wearable Thingy serisi de kumaş, plastik, strafor, ahşap, tel, elyaf, karton ya da sünger gibi atık malzemelere tekrar hayat kazandırarak onları bir anlamda ileri dönüştürüyor. Serideki heykellerde bedenin içi ve dışı, nesneleşmiş ve sıradanlaşmış hali, düşünsel ve yaşamsal sorgulamaları bedene olağandışı bir görünüm kazandırılarak vurgulanıyor. Heykeller dokunma, hissetme ya da giyme yoluyla, izleyicilerin aktif katılıma davet edilmesi ve etkileşime girmesiyle klasik heykel anlayışından farklı bir şekilde deneyimleniyor. İnsan bedeni üzerinde taşındıklarında anlam kazanan bu heykeller, kendi başlarına sergilenebilir yapıda tasarlanmış olsalar da bütünlükleri bedenle güçleniyor. Heykeller, giyildikleri anda bedenin olağan çizgilerini deforme ederek bedeni yeniden tanımlıyorlar ve izleyiciler, içinde yaşadığımız dünyanın belirleyici, tektipleştiren tavrına karşı olağanın dışına çıkma, zihni özgürleştirme, hayal dünyasını genişletme, zaman ve trend dışı bir deneyim yaşamaya; farklı görme biçimlerine ve beden tanımına farklı yaklaşmaya davet ediliyor.

Wearable Thingy

As we gain awareness of the Anthropocene age and review our production/consumption dynamics in this light, recycling and upcycling have become verdant experimental fields in art and design. A sculptor by training, Emel Ünlü’s series Wearable Thingy consisting of wearable sculptures breathes second life into fabric, plastic, styrofoam, wood, wire, fiberglass, cardboard, sponge and similar waste items, in a way upcycling them. The sculptures in the series call attention to the interior and exterior of the body, its objectified and conventionalized state, and mental or vital questions by giving the body an unfamiliar appearance. The pieces are experienced in a way that is different from conventional sculptures: Viewers are invited to touch, feel, and even put them on to become actively involved. Although the sculptures are designed as stand-alone displays, they become whole when harnessing a body. When worn, the sculptures deform the conventional figures of the body, redefining it, and calling their wearers to step outside the definitive, uniforming attitude of the world, emancipate the mind, expand the imagination, live a timeless and trend-less experience, see in a different light, and rethink the definition of the body. 

Başlık / Title, Kot Kumaş, Plastik, Strafor / Jean, Plastic, Styrofoam, 100x36x29 cm, 2019
Kütle / Mass, Kumaş, Strafor, Plastik / Fabric, Styrofoam, Plastic, 46x60x58 cm, 2019
İçim Dışımda / Inside Me Outside Me, Kumaş, Ahşap, Tel, Elyaf / Fabric, Wood, Wire, Fiber, 80x77x45 cm, 2019
Ruhuma Dokunma / Touching The Soul, Kumaş, Elyaf, Karton, Strafor, Plastik / Fabric, Fiber, Cardboard, Styrofoam, Plastic, 120x60x60 cm, 2019