Ece Haskan

Ece Haskan’ın resimleri, sürrealizme uzaktan göz kırpan bilinçaltı manzaraları olarak karşımıza çıkıyor. İlk bakışta olabildiğince sıradan görünen obje ve canlılar, aslında düzlemsiz bir alanda anlamlarını arayan simgeler olarak beliriyor. İmgelerin her biri kendileri dışında bir şeyi temsil edecek şekilde birer metafor niteliği kazanıyor.

Haskan, bu resimlerinde gerçek ve gerçek olmayan arasındaki ikilik üzerine düşünüyor. Tüm figürler aslında sanatçının algı deneyimini aktarmasını kolaylaştıran yardımcı oyuncular… Kuş imgesini ayakta tutmaya çalışan kortej, içi boşalmış ama hala yer tutan bir palto, şiddetin toprağa saplanmış bıçakları ve tüm bu hayal, utanç, umut dünyasının ortasında kafasında su testisi ile duran adeta mitolojik bir otoportre denemesi. Haskan’ın zaman ve mekanın ötesine geçen resimleri her fırça darbesinde gerçeklik tanımını sorgulatıyor.

Ece Haskan’s paintings appear as subconscious landscapes that wink at surrealism from afar. Objects and living things, which seem as ordinary as possible at first glance, actually appear as symbols that seek their meaning in a space without a plane. Each of the images becomes a metaphor to represent something outside of themselves.

In these paintings, Haskan reflects on the duality between real and unreal. All the figures are actually supporting actors that make it easier for the artist to convey the experience of perception. The cortege trying to keep the image of the bird alive, a coat with no one inside that still takes up space, the knives of violence stuck in the ground, and an attempt at a mythological self-portrait standing with a water jug on her head in the midst of this whole world of dreams, shames and hopes. Haskan’s paintings, which go beyond time and space, make one question the definition of reality with every brush stroke.

Evimiz, Tuval Üzerine Yağlıboya / Oil on Canvas, 70 x 100 cm, 2022
Hepsibir Tuval Üzerine Yağlıboya / Oil on Canvas, 80 x 120 cm, 2022
Isimsiz, Tuval Üzerine Yağlıboya / Oil on Canvas, 30 x 30 cm, 2022
Kortej, Tuval Üzerine Yağlıboya / Oil on Canvas, 80 x 100 cm, 2022
Umut Dağı, Tuval Üzerine Yağlıboya / Oil on Canvas, 30 x 30 x 30 cm, 2022