Doğan Demir

Generative Data-Driven Terrain Sculptures

Doğan Demir’in doğal formasyonlar ile kimyasal tepkimeleri, bilgisayar görüntüleri ve yapay zeka algoritmalarıyla yeniden görselleştirdiği serisi Generative Data-Driven Terrain Sculptures, yapay zeka beslemeli pixel sorting algoritmalarından oluşuyor. Python yazılım diliyle geliştirilen etkileyici bir görselliğe sahip bu seri OpenCV, Keras ve diferansiyel renk ayrıştırma algoritmalarının birbirleriyle iletişiminin sonucunda ortaya çıkıyor. Boyutsal derinlik algısı ve renklerin kontrast estetiği ile izleyicide yoğun bir dokunma hissiyatı yaratan G-Terrain Sculptures serisi, yapay zeka tarafından beslenen üretken veriye dayalı arazileri, metalik kağıda fine art baskı teknolojisi ile yüksek çözünürlükte baskıyla somutlaştırıyor.

Generative Data-Driven Terrain Sculptures

Doğan Demir’s Generative Data-Driven Terrain Sculptures is a series of artificial intelligence-fed pixel sorting algorithms that visualize natural formations and chemical reactions using computer-generated images and artificial intelligence algorithms. Developed in the Python coding language, the series is the result of the interaction between OpenCV, Keras and differential color separation algorithms. G-Terrain Sculptures invoke a strong desire to touch in the viewer due to their depth perception and contrasting esthetic of colors, and converts generative data-driven terrain fed by artificial intelligence into high-resolution fine art prints on metallic paper.

Diasec Baskı / Diasec Print, 75x125 cm, 3+1 Edisyon / Edition, 2019
Diasec Baskı / Diasec Print, 70x70 cm, 3+1 Edisyon / Edition, 2019
Diasec Baskı / Diasec Print, 70x50 cm, 3+1 Edisyon / Edition, 2019
Diasec Baskı / Diasec Print, 70x50 cm, 3+1 Edisyon / Edition, 2019
Diasec Baskı / Diasec Print, 70x50 cm, 3+1 Edisyon / Edition, 2019
Diasec Baskı / Diasec Print, 70x50 cm, 3+1 Edisyon / Edition, 2019
Diasec Baskı / Diasec Print, 70x50 cm, 3+1 Edisyon / Edition, 2019
Diasec Baskı / Diasec Print 90x70 cm, 3+1 Edisyon / Edition, 2019
Diasec Baskı / Diasec Printi 70x50 cm, 3+1 Edisyon / Edition, 2019