Dilşad Demir

Peki Bu Kadın Kim? isimli fotoğraf serisi, Dilşad Demir’in yönetmenliğini yaptığı belgeselin fotoğraflarından oluşuyor. Bu kurmaca belgesel filme ilham olan Nazlı, sanatçının tanımadığı ve hikayesini bilmediği milyonlarca kadından herhangi biri. Belki de kendisi.

Demir, Nazlı’nın sıradan bir gününe sessizce eşlik ediyor, bulabildiği her fırsatta ona sıradan olmayan sorular soruyor; özellikle de “Peki bu kadın kim?” sorusunu yöneltiyor. Film boyunca, Nazlı dahil kimse bu soruya gerçek bir cevap veremiyor. Herkes, kadının “kim” olduğuyla değil, kimler için “ne” olduğuyla ilgileniyor. Yalnızca içi başkalarınca ve sistemce doldurulmaya çalışılan, sorgulanmayacak kadar rutin olmuş, doğuştan atanmış bir sıfatlar kümesi; toz bulutu gibi havada asılı kalıyor.

Kadınlığa, kimliğe, “aslında” kim olduğumuza dair cevaplanması ve sorulması güç soruları kurgusal bir karakter üzerinden irdeleyen bu iş, Demir’in duru yaklaşımıyla etkileyici bir anlatıya dönüşüyor.

So Who Is This Woman? series of photographs consists of stills from the documentary directed by Dilşad Demir. Nazlı, who inspired this fictional documentary film, is any of the millions of women the artist does not know and whose story she has not heard. Maybe herself.

Demir quietly accompanies Nazlı on an ordinary day, asking her non-ordinary questions whenever he can; in particular, he asks, “And who is this woman?” Throughout the film, no one, including Nazlı, can give a real answer to this question. No one is interested in “who” the woman is, but in “what” she is for others. A set of innately appointed adjectives that are too routine to be questioned, a clutter of concepts that only others and the system try to fill in, hang in the air like a cloud of dust. 

This work, which examines questions about femininity, identity and who we “actually” are that difficult to ask and answer through a fictional character, turns into an impressive narrative with Demir’s clear approach.

Peki Bu Kadın Kim?, Fine Art Baskı / Fine Art Print 40 x 22 cm, 2022
Peki Bu Kadın Kim?, Fine Art Baskı / Fine Art Print 40 x 22 cm, 2022
Peki Bu Kadın Kim?, Fine Art Baskı / Fine Art Print 40 x 22 cm, 2022
Peki Bu Kadın Kim?, Fine Art Baskı / Fine Art Print 40 x 22 cm, 2022
Peki Bu Kadın Kim?, Fine Art Baskı / Fine Art Print 40 x 22 cm, 2022
Peki Bu Kadın Kim?, Fine Art Baskı / Fine Art Print 40 x 22 cm, 2022
Peki Bu Kadın Kim?, Fine Art Baskı / Fine Art Print 40 x 22 cm, 2022
Peki Bu Kadın Kim?, Fine Art Baskı / Fine Art Print 40 x 22 cm, 2022