Deniz Ergün

Deniz Ergun, heykelde canlı malzeme ve canlılığın malzemeleşmesi konularıyla ilgileniyor. Varlıkların, nesnelerin ve süreçlerin canlılığı, kurgusal ve gerçek melez varlıklar, beden parçaları, bedenin nerede başlayıp nerede bittiği, bireysel ve toplumsal korkular, doğal ve yapay tanımları, fiziksel ve zihinsel emek, jestler ve mimikler, biyoritim, tabular, kültürler, toplumlar, bireyler gibi başlıkları harmanlamaya izin veren bu alanda, canlılık deneyimlerini çeşitlendirmeyi hedefliyor.

Sanatçının atık ve buluntu malzemelerden oluşturduğu bu seri, malzemeyi farklı şekillerde tanımsızlaştırarak ilerlediği form ve doku araştırmalarını içeriyor.

Deniz Ergun is interested in living material in sculpture and the materialization of vitality. Ergun aims to diversify the experiences of vitality in this field, which allows to blend topics such as the vitality of beings, objects and processes, fictional and real hybrid beings, body parts, where the body begins and ends, individual and social fears, natural and artificial definitions, physical and mental labor, mimics and gestures, biorhythm, taboos, cultures, societies and individuals.

The series that the artist created from waste and found materials includes the research of form and texture in which Ergun proceeds by dedefining the material in different ways. 

Eşik / Liminal, Kedi Tüyü, Karton, Tel, Naylon İp, Poster Tutkalı & Sıcak Silikon / Pigment Cat Fur, Cardboard, Wire, Nylon String, Hot Glue, Poster Glue & Pigment 22 x 30 x 32 cm, 2020-2021
Enkaz / Wreck, Kedi Tüyü, Ceviz Kabukları, Kağıt Hamuru, Tel, Poster Tutkalı & Sıcak Silikon / Cat Fur, Walnut Shells, Papermache, Wire, Poster Glue & Hot Glue 18 x 14 x 29 cm, 2020-2022
Yumuşak Kabuk/Açıklık / Soft Shell/Aperture, Kedi Tüyü, Tik Ağacı, Poster Tutkalı, Cam Boncuk, İğne & Silikon / Cat Dur, Teak Wood, Poster Glue, Glass Bead, Needle & Silicone 13 x 20 x 8 cm, 2019-2021