Defne Oruç

Gelecekte beliren bir geçmiş, sanatçının 2021’in yaz aylarında Marmaris’te meydana gelen orman yangınlarının ana akım medya dışında amatör fotoğrafçı ve aktivistlerin yaydığı imgelerle etkileşiminden yola çıkarak üretilmiş bir monotip serisi.

Proje, peyzaj ve manzara resimlerinin uysallığını alt üst ederek, izleyicinin bedenini ve bulunduğu yeri sorgulamasını tetiklemeyi amaçlıyor. “Felaket” olarak nitelendirilerek belli bir mesafede tutulmaya çalışılan kriz anlarının toplumsal bellekte tekrar canlanmasını sağlayan seri, iklim krizi ve politik ihmallerin diğer sonuçları gibi orman yangınlarının da gelecekte bizi bekleyen görüntülerini içeriyor.

A future past is a monotype series produced by the artist based on the interaction of the forest fires that engulfed Marmaris in the summer of 2021 with the images spread by amateur photographers and activists outside the mainstream media. 

The project aims to subvert the docility of landscape paintings and trigger the viewer to question their body and location. The series, which enables the revival of the moments of crisis that are attempted to be contained at a safe distance by being described as “catastrophic”, includes images of forest fires waiting for us in the future, such as the climate crisis and other consequences of political neglect.