Cihan Öncü

Bir Renk, Ben.

Cihan Öncü’nün iç dünyasının bir yansıması olan ve yalın bir görsel estetiğin baskın olduğu fotoğrafları, gündelik hayatta sıkça kullanılan ya da karşımıza çıkan nesnelerin başrol oynadığı, domestik kareler. İzleyiciye ilettikleri mahremiyet hissiyle bir tür içe bakış aracı olarak da işlev gören bu sahneler, aynı zamanda farklı unsurların dinamik ilişkisi ve uyumu üzerine inşa edilmiş birer kompozisyon. Özgün bir renk paletine sahip fotoğrafların neredeyse her biri, hareketin dondurulduğu bir ana işaret ediyor: İzleyici oyuncak treninin sesli hareketini, katlanan kağıdın hışırtısını, çiğnenen lokumun sesini duyabiliyor. Bu hareketlilik, izleyicinin hayal gücüne yer bırakmasına rağmen dikkatini de kalıcı kılıyor. Öncü’nün çalışmalarında, nesnelerin birbirleri ve onlarla etkileşimde olan insanlarla aralarındaki ilişki ve uyum, çoğu kez kompozisyonlara dinamizm katıyor. Ancak bu fotoğraflar dinamik, neşeli ve oyuncu olduğu kadar yumurta kabuğu ya da sabun köpüğü kadar kırılgan bir dünyaya da işaret ediyor.

“Bir Renk, Ben.”

Cihan Öncü’s photographs are a reflection of the artist’s inner world –homely frames where everyday objects take center stage– delivered in a plain, uncluttered visual language. Built on the dynamic relationship and harmony among different elements, their sense of intimacy serves as a moment of insight to the viewer. The photos have a unique color palette and each signify a moment when action is frozen in time. The viewer can hear the motion of the toy train, the scratch of folding paper, or the chewing of a sweet. The motion leaves space for the viewer’s imagination while also training their focus on the frames. The relationships and harmony among objects and between objects and the humans interacting with them often introduce dynamism into the composition. However, the photos depict a world that is just as playful, vibrant and lively as it is fragile like eggshells or soap bubbles.

Fine Art Baskı / Fine Art Print, 100x150 cm, 3+1 Edisyon / Edition & Karanlık Oda Elle Baskı / Silver Gelatin Print, 30x40 cm, 3+1 Edisyon / Edition, 2019
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 70x100 cm, 3+1 Edisyon / Edition & Karanlık Oda Elle Baskı / Silver Gelatin Print, 30x40 cm, 3+1 Edisyon / Edition, 2019
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 70x100 cm, 3+1 Edisyon / Edition & Karanlık Oda Elle Baskı / Silver Gelatin Print, 30x40 cm, 3+1 Edisyon / Edition, 2019
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 70x100 cm, 3+1 Edisyon / Edition & Karanlık Oda Elle Baskı / Silver Gelatin Print, 30x40 cm, 3+1 Edisyon / Edition, 2019
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 100x70 cm, 3+1 Edisyon / Edition & Karanlık Oda Elle Baskı / Silver Gelatin Print, 40x30 cm, 3+1 Edisyon / Edition, 2019
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 100x150 cm, 3+1 Edisyon / Edition & Karanlık Oda Elle Baskı / Silver Gelatin Print, 30x40 cm, 3+1 Edisyon / Edition, 2019
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 70x100 cm, 3+1 Edisyon / Edition & Karanlık Oda Elle Baskı / Silver Gelatin Print, 30x40 cm, 3+1 Edisyon / Edition, 2019
Fine Art Baskı / Fine Art Print, 70x100 cm, 3+1 Edisyon / Edition & Karanlık Oda Elle Baskı / Silver Gelatin Print, 30x40 cm, 3+1 Edisyon / Edition, 2019