Çiğdem M. Chatzoudas

Kişiler arası duygu ve ilişkiler, aidiyet gibi kavramlarla ilgilenen Çiğdem M. Chatzoudas’ın algı ve yorumlarla iç içe geçmiş kişisel tarihe dayalı; bir ayağı gerçeklikte bir ayağı hayal dünyasında olan bu resimlerinde, sürrealist ve sembolik bir dil öne çıkıyor. Pregnant Pause/Manidar Ara projesi, Chatzoudas’ın kendi gebeliği, doğum deneyiminin büyülü gerçekliğine bir övgü niteliğinde.

İngilizcede Pregnant Pause; gebe olma halinden ilham alarak türemiş bir deyim olarak, ardından yeni, şaşırtıcı heyecan verici bir şeyin geleceğini müjdeyelen üretken bir duraklamayı yani geçiş sürecini tanımlayarak sessizliği ifade eder. Ayrıca eserinin ortaya çıkmadan önceki geçiş dönemini tanımlayan metafor olarak kullanılır. Meditatif bir hale, yaratıcılığa, çok katmanlı yoğun düşünceye, sancılı sürece işaret eder.

Gebelik, biyolojik bir süreçten ziyade öznellikle ilişkili bir sorgulama alanı, kadının yaşamına dair yeni deneyimlerin sızacağı bir aralıktır, eşiktir. Sanatçı, bedensel, zihinsel ve ruhsal değişimleri yaşadığı bu dönemde yabancılaşma hissine odaklanır. Chatzoudas, gebelikle başlayan anne-çocuk arasındaki karmaşık ilişkiyi yansıtan/araştıran çalışmalarının bu ilk projesinde, kadının birey olma serüveninde, bakım veren rolünün yerini ve bunun dışında kalan alanı anlamlandırmaya çabalıyor.

Cigdem M. Chatzoudas is interested in interpersonal concepts such as feelings and relationships or belonging, and in these paintings based on personal history intertwined with perceptions and interpretations, where one foot is in reality and one foot in the imaginary world, a surrealist and symbolic language stands out. The Pregnant Pause project is a tribute to the magical reality of Chatzoudas’ own pregnancy and birth experience.

The phrase Pregnant Pause expresses silence by describing a productive pause, that is, the process of transition, that heralds the coming of something new, surprisingly exciting that will follow. It is also used as a metaphor to describe the transitional period before the appearance of her work. It refers to a meditative state of reference, creativity, multi-layered intensive thinking; labor.

Pregnancy is a field of inquiry associated with subjectivity rather than a biological process; a gap, a threshold through which new experiences of a woman’s life will leak. The artist focuses on the feeling of alienation during this period of physical, mental and spiritual changes. In this first project of her work, which reflects/explores the complex relationship between mother and child starting with pregnancy, Chatzoudas strives to understand where the caregiver role stands and the area outside of it in the adventure of women becoming individuals.

Isimsiz / Meditation, Tuval Üzerine Yağlıboya / Oil on Canvas, 30 x 24,5 cm, 2021
Gündüzdüşü / Daydream, Tuval Üzerine Yağlıboya / Oil on Canvas 35 x 25.5 cm, 2020
Rahat Bölge / Comfort Zone, Tuval Üzerine Yağlıboya / Oil on Canvas, 60 x 50 cm, 2020
Isimsiz, Tuval Üzerine Yağlıboya / Oil on Canvas, 25 x 35 cm, 2020
Kız mı Erkek mi?, El Yapımı Kağıt Üzerine Mürekkep / Ink on Handmade Paper 29 x 21 cm, 2018
Kız mı Erkek mi II?, El Yapımı Kağıt Üzerine Mürekkep / Ink on Handmade Paper 29 x 21 cm, 2018
Pregnant Pause Serisinden / From the Pregnant Pause Series, El Yapımı Kağıt Üzerine Mürekkep ve Suluboya / Ink and Watercolour on Handmade Paper 29 x 21 cm, 2018
Pregnant Pause Serisinden / From the Pregnant Pause Series, El Yapımı Kağıt Üzerine Mürekkep ve Suluboya / Ink and Watercolour on Handmade Paper 21 x 29 cm, 2018
El Yapımı Kağıt Üzerine Mürekkep / Ink on Handmade Paper 29 x 21 cm, 2018
El Yapımı Kağıt Üzerine Mürekkep / Ink on Handmade Paper 29 x 21 cm, 2018
Pregnant Pause Serisinden / From the Pregnant Pause Series, El Yapımı Kağıt Üzerine Mürekkep ve Suluboya / Ink and Watercolour on Handmade Paper 29 x 21 cm, 2018
Pregnant Pause Serisinden / From the Pregnant Pause Series, El Yapımı Kağıt Üzerine Mürekkep ve Suluboya / Ink and Watercolour on Handmade Paper 29 x 21 cm, 2018