Ceren Su Çelik

Devri Daim

Ceren Su Çelik’in “Devri Daim” başlıklı serisi, insanlık tarihinin başından beri nesnelerin ve nesneler etrafında üretilen yapıların, bir organizmaya benzer şekilde evrimleştiği fikrini merkeze alıyor. Sanatçı, önce kille şekillendirip tasarladığı, daha sonra resmettiği formları gündelik hayattan toplanmış imgelerle bir araya getiriyor. Bu tanıdık ve yabancı imgeler, genellikle tuval üzerine yağlıboya ile ürettiği resimlerinde üst üste bindirilmiş sahneler aracılığıyla izleyicinin zihnini kurcalayan bir bütün oluşturuyorlar.

Üretim süreçleri ile endüstriyelleşmenin dönüşümü sonucunda insanoğlunun kullandığı nesnelerin değişimini inceleyen serinin titizlikle oluşturulmuş kompozisyonlarında; 19. yüzyılda üretilmiş bir makine, işlemcileri soğutmak için kullanılan bir fan, Anka Park’taki bir oyuncak ya da bir fabrika görüntüsü kilden formlarla yan yana getirilerek geçmiş ve gelecek, organik ve yapay gibi kavramlar arasında spekülatif bağlar kuruluyor.

Perpetual Motion

Ceren Su Çelik’s series titled “Perpetual Motion” centers on the idea that objects and structures produced around them have evolved similar to an organism since the beginning of human history. The artist brings together the forms, which she first shaped and designed with clay, and then painted, with images collected from daily life. These familiar and unfamiliar images form a whole that puzzles the viewer’s mind through superimposed scenes in her paintings, which she usually produces with oil on canvas. 

In the meticulously created compositions of the series, which examines the change of objects used by human beings as a result of the transformation of production processes and industrialization, a machine produced in the 19th century, a fan used to cool processors, a toy in Anka Park or the image of a factory are juxtaposed with clay forms to establish speculative connections between concepts such as past and future, organic and artificial.

Elektrikli Stimülatörle Denetlenen Gerçeklik, Tuval Üzerine Yağlı Boya ve Mürekkep / Oil and Ink on Canvas, 70x100 cm, 2021
Don Quijote Fabrikası, Tuval Üzerine Yağlı Boya / Oil on Canvas, 70x100 cm, 2020
Floresan, Tuval Üzerine Yağlı Boya ve Mürekkep / Oil and Ink on Canvas, 70x100 cm, 2020
Tuval Üzerine Yağlı Boya / Oil on Canvas, 100x90 cm, 2019
Kale, Tuval Üzerine Yağlı Boya / Oil on Canvas, 60x70 cm, 2019
Protez Yapı Makinesi, Tuval Üzerine Yağlı Boya / Oil on Canvas, 35x90 cm, 2019
Köprü, Tuval Üzerine Yağlı Boya / Oil on Canvas, 50x60 cm, 2019
Silahlı Çatı, Tuval Üzerine Yağlı Boya / Oil on Canvas, 30x30 cm, 2019
Silahlı Çatı, Tuval Üzerine Yağlı Boya / Oil on Canvas, 30x30 cm, 2019
Silahlı Çatı, Tuval Üzerine Yağlı Boya / Oil on Canvas, 30x30 cm, 2019
Silahlı Çatı, Tuval Üzerine Yağlı Boya / Oil on Canvas, 30x30 cm, 2019
Silahlı Çatı, Tuval Üzerine Yağlı Boya / Oil on Canvas, 30x30 cm, 2019
Silahlı Çatı, Tuval Üzerine Yağlı Boya / Oil on Canvas, 30x30 cm, 2019