Ceren İren

İğnelenmiş Böcekler

Canlıların sınıflandırılıp tanımlanması, insanın dünyayı anlama çabasının bir yansımasıdır. Aristoteles ile başladığı kabul edilen sınıflandırmalar, aradan geçen 2000 yıldan fazla süre içinde pek de fazla değişmeden sürdürülüyor. Ceren İren’in herhangi bir taksonomik değeri baz almadan sıraladığı böcek desenleri ise biyolojik bir ayrım belirtmekten ziyade, belli bir  nesneye sahip olmak için yapılan büyülere, tılsımlara ve totemlere işaret ediyor. Sekiz parçadan oluşan ve her parçanın üzerinde 18 böcek deseninin yer aldığı İğnelenmiş Böcekler adlı çalışmada, malzeme olarak böcek şekillendirmede kullanılan üç ana unsur; aydınger, toplu iğne ve foto-blok kullanılmış. Aydıngere rapido kalem ile çizilen böcek desenleri mat PVC kaplanarak desenlerin kalıcılığı arttırılmış̧; böylece doğada yok olması yüzyıllar süren plastikle birlikte böcekler koruma altına alınmış. Aynı gerçek böcek koleksiyonlarında olduğu gibi, her biri dört köşesinden fotoblok üzerine iğnelenerek sabitlenen desenlerle yaratılan bu yeni koleksiyonla, dünya var olduğundan beri devamlılığını koruyan en ilkel varlıklar, yani böcekler, yeni bir çerçeve içinde kendilerine yer buluyorlar.

Böceklerin ve desenlerinin iğnelenmesi, cenazelerde ölen kişinin fotoğrafının yakalara iğnelenmesinde olduğu gibi, ölen canlıyı muhafaza etmek amacını taşır. Böcekler/desenler fiziksel olarak muhafaza edilirken, insanlar tinsel olarak kalbin üzerine iğnelenerek sabitlenir, sahiplenilir. Bu çalışmada da iğnelenen böcek desenleri, sabitlenerek sahipleniliyor.

Pinned Insects

Classification and taxonomy of beings is an implication of humans’ effort to make sense of the world. Classification is thought to have begun with Aristoteles, and has been going on for over 2000 years without much change. Ceren İren’s insects, which follow no taxonomical order, signify not so much biological distinction, but the magic, spells and wishes made to own a specific object. Pinned Insects consists of 8 pieces that contain 18 insect figures each, and is made with the three materials that are used most in insect classification: tracing paper, pins and photo-block. Insects were drawn on wax paper using rapidograph pen, and then laminated for added durability and for a protective, plastic coat over insects that will endure in nature for years. Just as in real insect collection, each specimen is pinned onto the photo-block from four corners, creating a collection where insects, primitive beings that have endured for nearly as long as Earth itself, find themselves within a new frame. 

Pinning insects and their drawings carries an intent of preserving the dead, similar to pinning the photo of a deceased loved one to your lapel at their funeral. While insects or drawings are physically preserved, humans are pinned to the heart in the spiritual sense, to occupy a permanent place there. In this work, insect drawings are pinned to become permanent and accepted.

İğnelenmiş Böcekler, Karışık Teknik, 50x70 cm, 2019
İğnelenmiş Böcekler / Pinned Insects, Aydinger Üzerine Rapido Kalem ve PVC Kaplama / Rapido on Tracing Paper and PVC Coating 50x70 cm, 2019
İğnelenmiş Böcekler / Pinned Insects, Aydinger Üzerine Rapido Kalem ve PVC Kaplama / Rapido on Tracing Paper and PVC Coating 50x70 cm, 2019
İğnelenmiş Böcekler / Pinned Insects, Aydinger Üzerine Rapido Kalem ve PVC Kaplama / Rapido on Tracing Paper and PVC Coating 50x70 cm, 2019
İğnelenmiş Böcekler / Pinned Insects, Aydinger Üzerine Rapido Kalem ve PVC Kaplama / Rapido on Tracing Paper and PVC Coating 50x70 cm, 2019
İğnelenmiş Böcekler / Pinned Insects, Aydinger Üzerine Rapido Kalem ve PVC Kaplama / Rapido on Tracing Paper and PVC Coating 50x70 cm, 2019
İğnelenmiş Böcekler / Pinned Insects, Aydinger Üzerine Rapido Kalem ve PVC Kaplama / Rapido on Tracing Paper and PVC Coating 50x70 cm, 2019
İğnelenmiş Böcekler / Pinned Insects, Aydinger Üzerine Rapido Kalem ve PVC Kaplama / Rapido on Tracing Paper and PVC Coating 50x70 cm, 2019