Cem Öztürk

Kor

İngiliz felsefeci ve yazar Sir Francis Bacon, Of Seditions and Troubles adlı metninde şöyle der: “Acının sınırları vardır ama korku sınır tanımaz.” İnsanlık tarihinde dev bir külliyat oluşturan müphem varlıklar, canavarlar, ucubeler ve öte diyarlardan gelen çeşitli varlıklar, insanoğlunun ortak bilinçaltında büyük bir yer kaplar. Asıl korkumuz bulanık ve belirsiz olan, bilinmeyendir. Ve bu imgelerin her biri kendi korkularımızın cisimleştirilmiş hali; belirsiz olanın yerini net olanın rahatlatıcılığına bırakmasıdır. Halbuki tekinsiz olan ve korku yaratan esasında nesneler değil, onlarla ilişkilendirdiğimiz sanrılardır. Cem Öztürk, bakır levha üzerine 17. yüzyıldan kalma mezzotint tekniğini kullanarak ürettiği çalışmalarında, biz farkında olmadan zihnimize sinen, kaygılarımızı besleyen ve binlerce yıllık ortak bir hafızaya yerleşerek dinsel metinlerde, mitlerde yaşayan korkularımızı betimliyor. Öcüler, şeytanlar, hayaletler, mitsel yaratıklar ve bilinmeyenden gelenlerin beynimize yavaş yavaş işlendiği gibi, o da yarattığı imgeleri gravürlerine yavaş yavaş kazıyor.

“Kor”

In Of Seditions and Troubles, the English philosopher and writer Sir Francis Bacon says: “Suffering has its limits, but fear none.” Ethereal beings, demons, monstrosities and creatures of the netherworld occupy a great section of humanity’s collective subconscious and create an extensive literature. What we fear most is the obscure, unclear, unknown. And each of these images is the manifestation of our own fears; the relief brought by clarity as it replaces the obscure. In truth, it is not objects, but the illusions we have associated with them that are uncanny and cause fear. Cem Öztürk uses the 17th-century technique of mezzotint on copper plate to depict our fears that have embedded themselves in our memories without us knowing, which feed our concerns and live on in religious texts and myths. As wraiths, ghosts, specters, mythical creatures and unknown beings surreptitiously creep into our brain, he slowly etches his images into the plate. 

Linol Baskı ve Varak Kaplama / Linoleum Print with Golden Leaf on Paper, 75x45 cm, 10+1 Edisyon / Edition, 2020
Linol Baskı ve Varak Kaplama / Linoleum Print with Golden Leaf on Paper, 75x40 cm, 10+1 Edisyon / Edition, 2020
Linol Baskı ve Varak Kaplama / Linoleum Print with Golden Leaf on Paper, 75x40 cm, 10+1 Edisyon / Edition, 2020
Mezzotint Baskı / Mezotint Print on Paper, 40x30 cm, 5+1 Edisyon / Edition, 2017
Geçiş, Mezzotint Baskı / Mezotint Print on Paper, 40x30 cm, 5+1 Edisyon / Edition, 2017
Mezzotint Baskı / Mezotint Print on Paper, 50x35 cm, 5+1 Edisyon / Edition, 2017
Mezzotint Baskı / Mezotint Print on Paper, 50x35 cm, 10+1 Edisyon / Edition, 2017
Linol Baskı ve Varak Kaplama / Linoleum Print with Golden Leaf on Paper, 35x75 cm, 10+1 Edisyon / Edition, 2020
Mezzotint Baskı / Mezotint Print on Paper, 40x30 cm, 5+1 Edisyon / Edition, 2017
Mezzotint Baskı / Mezotint Print on Paper, 50x35 cm, 5+1 Edisyon / Edition, 2017
Mezzotint Baskı / Mezotint Print on Paper, 50x35 cm, 5+1 Edisyon / Edition, 2017
Linol Baskı ve Varak Kaplama / Linoleum Print with Golden Leaf on Paper, 75x35 cm, 10+1 Edisyon / Edition, 2020
Linol Baskı ve Varak Kaplama / Linoleum Print with Golden Leaf on Paper, 35x50 cm, 10+1 Edisyon / Edition, 2020
Mezzotint Baskı / Mezotint Print on Paper, 40x30 cm, 5+1 Edisyon / Edition, 2017
Linol Baskı ve Varak Kaplama / Linoleum Print with Golden Leaf on Paper, 75x35 cm, 10+1 Edisyon / Edition, 2020