Burcu Güven

Yeryüzüne Ait

Üretimlerine gerçeği betimleme dürtüsüyle başlayan Burcu Güven’in çalışmaları, zaman içinde gerçeklikten koparak, yalnızca ‘doğaya öykünme’ olarak adlandırılabilecek form kütlelerine dönüşmüş. Güven, bu çalışmalarında, gerçeği tarif yollarıyla birlikte veya onlarla bağlantılı olarak tasarlanmış biçimlendirme yöntemlerini deniyor. Az malzeme ile çok şey anlatabilme ve günlük hayatımızda gördüğümüz nesnelere farklı bir gözle bakabilme dürtüsünden yola çıkan sanatçı, sanatsal üretim aracı olarak farklı kolaj malzemeleri arayışı sonucunda şeffaf bant ve mürekkep kullanıyor. Resimde doku çeşitliliği ve anlatım zenginliği elde edebilmek adına yüzeyde katmanlar halinde kullanılan bant ve mürekkebin yanı sıra kendini ön plana çıkarmayan malzemelere de yer veriliyor. İlk zamanlar rastlantısal etkilerin daha baskın olduğu denemeler, sonrasında rastlantısallığın kontrol ve müdahale edilebildiği bir noktaya ulaşmış ve buradan hareketle kompozisyonlar oluşturulmuş.

Bağlamlarından ve fotoğraf gerçekliğinden arındırılmış olan bu doğa betimlemeleri çoğu zaman resim yüzeyinin tamamını kaplayacak biçimde, yüzey üzerinde leke, iz, biçim, form, doku olarak karşımıza çıkıyor. İnsanın kendisi ve doğa ile arasında kurduğu eşduyumdan yola çıkarak her izleyicinin kendine ait izler bulabileceği kompozisyonlar, duygu durumlarımızı doğaya ait ya da aitmiş gibi görünen parçalar ile nasıl ifade edebileceğimiz konusunda birer referans.

Not: Künyelerdeki boyutlar eser boyutlarıdır, çerçeveli boyutlar değildir.

Worldly

Although Burcu Güven started out with the motive to depict reality, her work gradually strayed from reality and turned into masses of form that may casually be called “affectation for nature”. In her work, Güven explores avenues of formation that are designed in tandem or connection with ways of describing reality. Acting on her motives to be as expressive as possible using the least material, and to take a different look at items we see in our everyday life, the artist has settled on clear tape and ink as her material of choice for her collages. Tape and ink are used in layers to build texture and create a rich narrative, while other materials as used remain in the background. After initial attempts where coincidences were the dominant factor, the artist has reached a position where coincidentality can be controlled and directed, which have led to her compositions. 

Divested of all context and photographic realism, these depictions of nature often appear as stains, marks, shapes, forms and textures on the surface that cover the entire painting. The compositions speak to everyone’s sense of empathy with nature and act as points of reference to how we can express our moods using items that are, or appear to be, part of nature.

Kağıt Üzerine Kolaj (şeffaf bant, mürekkep) / Collage on Paper (clear tape, ink) 8x12,5 cm (x5), 2019
Kağıt Üzerine Kolaj (şeffaf folyo, mürekkep) / Collage on Paper (transparent foil, ink) 19x14,5 cm, 2019
Kağıt Üzerine Kolaj (şeffaf bant-folyo, mürekkep) / Collage on Paper (clear tape-transparent foil, ink), 18,5x17,5 cm, 2019
Kağıt Üzerine Kolaj (şeffaf bant/folyo, mürekkep/gesso) / Collage on Paper (clear tape/transparent foil, ink) 5x12,5 cm (x3), 2019
Kağıt Üzerine Kolaj (şeffaf bant, mürekkep) / Collage on Paper (clear tape, ink) 30x28 cm, 2019
Kağıt Üzerine Kolaj (şeffaf bant-folyo, mürekkep) / Collage on Paper (clear tape-transparent foil, ink), 15x18 cm, 2019
Kağıt Üzerine Kolaj (şeffaf bant, mürekkep, akrilik boya) / Collage on Paper (clear tape, ink, acrylic) 11x8,5 cm, 21,5x11,5 cm, 11x7,5 cm, 2019
Kağıt Üzerine Kolaj (şeffaf bant-folyo, mürekkep) / Collage on Paper (clear tape-transparent foil, ink) 12,5x16 cm, 2019
Kağıt Üzerine Kolaj (şeffaf bant, mürekkep, gesso), 20x14,5 cm, 2019
Kağıt Üzerine Kolaj (şeffaf bant, mürekkep) / Collage on Paper (clear tape, ink) 20x16 cm, 2019
Kağıt Üzerine Kolaj (şeffaf bant-folyo, mürekkep) / Collage on Paper (clear tape-transparent foil, ink), 12,5x16 cm, 2019
Kağıt Üzerine Kolaj (şeffaf bant-folyo, mürekkep) / Collage on Paper (clear tape-transparent foil, ink), 12x16 cm, 2019
Kağıt Üzerine Kolaj (şeffaf bant, mürekkep, akrilik boya) / Collage on Paper (clear tape, ink, acrylic), 31x37,5 cm, 2019
Kağıt Üzerine Kolaj (şeffaf bant-folyo, mürekkep) / Collage on Paper (clear tape-transparent foil, ink), 16x12 cm, 2019
Kağıt Üzerine Kolaj (şeffaf bant, mürekkep) / Collage on Paper (clear tape, ink) 16x12,5 cm, 2019
Kağıt Üzerine Kolaj (şeffaf bant, mürekkep, gesso), Collage on Paper (clear tape, ink, 10x10 cm, 2019
Kağıt Üzerine Kolaj (şeffaf bant, mürekkep) / Collage on Paper (clear tape, ink), 6x12 cm (x2), 2019
Kağıt Üzerine Kolaj (şeffaf bant, mürekkep, şeffaf vernik), Collage on Paper (clear tape, ink, transparent varnish) 8x12,5 cm, 2019
Kağıt Üzerine Kolaj (şeffaf folyo, mürekkep) / Collage on Paper (transparent foil, ink), 8x12,5 cm, 2019
Kağıt Üzerine Kolaj (şeffaf bant-folyo, mürekkep) / Collage on Paper (clear tape-transparent foil, ink), 13x16 cm, 2019
Kağıt Üzerine Kolaj (şeffaf bant, mürekkep) / Collage on Paper (clear tape, ink) 27x17 cm, 2019
Kağıt Üzerine Kolaj (şeffaf folyo, tahrir), Collage on Paper (transparent foil, ... 11,5x10,5 cm, 2019
Kağıt Üzerine Kolaj (şeffaf bant-folyo, mürekkep) / Collage on Paper (clear tape-transparent foil, ink), 12,5x16,5 cm, 2019
Kağıt Üzerine Kolaj (şeffaf bant-folyo, mürekkep) / Collage on Paper (clear tape-transparent foil, ink), 12,5x16 cm, 2019
Kağıt Üzerine Kolaj (şeffaf folyo, mürekkep) / Collage on Paper (transparent foil, ink), 17x21 cm, 2019
Kağıt Üzerine Kolaj (şeffaf bant, mürekkep), Collage on Paper (clerar tape, ink) 10x13,5 cm, 2019
Tuval Üzerine Kolaj (şeffaf bant-folyo, mürekkep), 25x25 cm, 2019
Tuval Üzerine Kolaj (şeffaf bant-folyo, mürekkep) / Collage on Canvas (clear tape-transparent foil, ink), 25x25 cm, 2019
Tuval Üzerine Kolaj (şeffaf bant-folyo, mürekkep) / Collage on Canvas (clear tape-transparent foil, ink), 25x25 cm, 2019
Tuval Üzerine Kolaj (şeffaf bant-folyo, mürekkep) / Collage on Canvas (clear tape-transparent foil, ink), 25x25 cm, 2019
Tuval Üzerine Kolaj (şeffaf bant-folyo, mürekkep) / Collage on Canvas (clear tape-transparent foil, ink), 25x25 cm, 2019