Bilal Yılmazel

Ata Kültü serisinde Yılmazel, fotoğraftaki kimlik temsiliyetine dair krizlerin olanaklarını kullanarak, “oluşturulmuş kimlik”  fikrini çeşitli irdeleme biçimleriyle okumaya açan bir seçki sunuyor. Bunun için genellikle görünürde çıplak, fakat aslında soyulmuş ve çiğ haldeki bedenleri kullanmayı tercih eden sanatçı; beden fikrini, çalışmalarına tekinsizliğin izdüşümü olarak dahil ederek bedenin izini kamusal alanda sürüyor. Yol, mezarlık gibi kamusal alanlara gece çekimlerinde kısa süreli olarak yerleşen çıplak bedenler, aslında sembolik olarak dahil edilmedikleri yerleri işgal ediyorlar.

Ata kültü, ele geçirdiği bedeni her durumda, hatta ölümde bile kontrol etmek ister. Tüm bu baskıdan yorulan beden çoğunlukla geceleri, sessiz bir şekilde, onu bu hale getirenlerden öç almaya çalışır. Yılmazel, sanatsal pratiğini bir tür “oluşturulmuş saygısızlıklar dizisi” olarak yeniden kodlayan yaklaşımıyla imgeyi sıkıştıran, eğik tutan, büken ve ona isim takanların -özünde acemice olan- mezar kazma çabalarını ifşa etmeyi hedefler.

In his series Ancestry Cult, Yılmazel presents a selection that opens the idea of “constructed identity” to reading through various forms of interrogation by using the possibilities of crises related to identity representation in photography. For this, the artist prefers to use bodies that are usually naked in appearance, but actually peeled and raw; he traces the body in the public sphere by incorporating the idea of the body into his work as a projection of the uncanny. Nude bodies, which are briefly settled in public spaces such as roads and cemeteries during night shooting, symbolically occupy places where they are unwanted.

The ancestry cult wants to control the body it has conquered in any situation, even in death. The body, tired of all this pressure, often tries at night, silently, to take revenge on those who brought this on it. With his approach, which recodes his artistic practice as a kind of “constructed series of disrespects”, Yılmazel aims to expose the -essentially clumsy- grave-digging efforts of those who compress, oblique, bend the image and call it a name. 

Fine Art Baskı / Print, 40 x 60 cm, 5 + 1 Edisyon / Edition, 2019-2022
Fine Art Baskı / Print, 40 x 60 cm, 5 + 1 Edisyon / Edition, 2019-2022
Fine Art Baskı / Print, 40 x 60 cm, 5 + 1 Edisyon / Edition, 2019-2022
Fine Art Baskı / Print, 70 x 100 cm, 5 + 1 Edisyon / Edition, 2019-2022
Fine Art Baskı / Print, 40 x 60 cm, 5 + 1 Edisyon / Edition, 2019-2022
Fine Art Baskı / Print, 40 x 60 cm, 5 + 1 Edisyon / Edition, 2019-2022