Aytuğ Aykut

Bazı Kötü Kurtlar

Aristoteles’in insanı diğer türlerden ayırırken kullandığı en temel kriterlerden biri, sosyal bir varlık olmasıdır. Bu sosyal varlık olma hali üzerinden Aristoteles, insanın politik bir hayvan olduğunu iddia eder. Thomas Hobbes da bu iddia temelinde, Latince bir özdeyiş olan homo homini lupus, yani insan insanın kurdudur önermesi üzerinden, devlet olmadığı sürece insanların birbirinin düşmanı olacağını savunur ve en bilinen eseri Leviathan’ı bu fikir etrafında biçimlendirir. İnsanın kurt gibi bir yırtıcıyla betimlenmesi, hem insanın bireysel doğasının vahşiliğine hem de yaşamda kalabilmek için aynı kurtlar gibi sürüler halinde hareket etme zorunluluğuna işaret eder.

Aytuğ Aykut’un kağıt üzerine karakalen ve seramik tabak üzerine sgraffito tekniğiyle üretilen “bazı kötü kurtlar” serisi, insan ilişkilerini bu toplumsal sözleşme bazında eleştirerek “Bu mücadelede kim ne zaman iyi, ne zaman kötü? Kuralları neye göre belirliyoruz?” gibi sorular soruyor. Artık bir kurt sürüsünün yaşadığı ormandan ziyade sanal bir ormanda gerçekleşen insan mücadelesi, serinin ana sorununu oluşturuyor. Aykut’un çocukluk yıllarında yaptığı bir köpek resmini tekrar ele almasıyla başlayan bu hikaye, büyüdükçe kötüleşen, güçle kurduğu bağla arsızlaşan, aramızda gezen, hatta belki zaman zaman kendimizin de dönüştüğü kurtların hikayesi…

“Bazı Kötü Kurtlar”

According to Aristoteles, a major difference that sets humans apart from other species is their being social creatures. He claims that, being social creatures, humans are also political creatures. Based on this premise, Thomas Hobbes is convinced that, in the absence of government, the Latin maxim of homo homini lupus will take over and humanity will become its own worst enemy, which is what his magnum opus Leviathan deals with. Using a predator like wolf as a metaphor for humans points at the savagery of individual human nature, and the need for humans to bond together like wolf packs to survive.

Aytuğ Aykut’s pencil-on-paper and sgraffito-on-ceramic plate series “some bad wolves” criticizes human relations through the lens of this social contract, asking questions like who is good, who is evil, and how we make the rules. The main problematic of the series is the human struggle for survival, which nowadays takes place in a virtual jungle rather than in the habitus of a wolf pack. The story, which began with Aykut revisiting the picture of a dog he made when he was a child, is that of wolves who become evil as they grow, inebriated with their connection to power, and walk among us, sometimes even become us.

İçimde Dört Koca Kurt Birbirini Yer Durur, Geleneksel Çini ve Sgraffito, 50 cm, 2019
İsimsiz, Geleneksel Çini ve Sgraffito, 30 cm, 2019
İsimsiz, Geleneksel Çini ve Sgraffito, 30 cm, 2019
İsimsiz, Kağıt Üzerine Karakalem / Charcoal on Paper, 49x46 cm, 2019
İsimsiz, Kağıt Üzerine Karakalem / Charcoal on Paper, 49x46 cm, 2019
İsimsiz, Kağıt Üzerine Karakalem / Charcoal on Paper, 23x15 cm, 2019
İsimsiz, Kağıt Üzerine Karakalem / Charcoal on Paper, 27x15 cm, 2019
İsimsiz, Geleneksel Çini ve Sgraffito, 30 cm, 2019
İsimsiz, Geleneksel Çini ve Sgraffito, 30 cm, 2019
İsimsiz, Geleneksel Çini ve Sgraffito, 30 cm, 2019
İsimsiz, Kağıt Üzerine Karakalem / Charcoal on Paper, 21x21 cm, 2019
İsimsiz, Kağıt Üzerine Karakalem / Charcoal on Paper, 21x27 cm, 2019
İsimsiz, Geleneksel Çini ve Sgraffito, 30 cm, 2019
İsimsiz, Kağıt Üzerine Karakalem / Charcoal on Paper, 21x27 cm, 2019
İsimsiz, Kağıt Üzerine Karakalem / Charcoal on Paper, 28x27 cm, 2019
İsimsiz, Geleneksel Çini ve Sgraffito, 30 cm, 2019
İsimsiz, Kağıt Üzerine Karakalem / Charcoal on Paper, 27x21 cm, 2019
İsimsiz, Kağıt Üzerine Karakalem / Charcoal on Paper, 27x21 cm, 2019
İsimsiz, Kağıt Üzerine Karakalem / Charcoal on Paper, 27x21 cm, 2019
İsimsiz, Kağıt Üzerine Karakalem / Charcoal on Paper, 21x27 cm, 2019