Aslı Eylem Kolbaş

Macbeth (f.)

Lisans ve yüksek lisansını mimarlık alanında tamamlayan Aslı Eylem Kolbaş, 12 adet dijital çizimden oluşan serisinde, geçtiğimiz yüzyılın ilk yarısındaki modernist mimari hareketi ve Shakespeare’in Macbeth’ini üst üste bindiriyor. Hikayenin yaşandığı sahne, 1923’te yaşanan mübadele ile nüfusu hızla artan Atina’nın bugünü. Plansız nüfus patlamasını karşılamak için modernist mimarinin, özellikle de Le Corbusier’nin Maison Dom-ino modelinin konut çözümü olarak uygulandığı şehir, İkinci Dünya Savaşı’na dek, girdiği kentsel dönüşümde kamusal alanların eksikliğinin hissedildiği bir yere dönüşmeye başlamıştı ve bu dönüşüm günümüzde daha belirgin bir hale geldi. Kolbaş’ın hikayesinde ise bu dönüşen şehir, bir kadın olarak karşımıza çıkan Macbeth üzerinden kapitalizm ve inşaat ilişkisinin tipoloji örneğiyle yeniden kurulduğu yer oluyor. Otoriter iktidarın her şeyi gözetleme arzusu ve kamusal alanı ele geçirmesi ise hikayenin ana eksenlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Orijinalinde erkek olan Macbeth’in bir kadın olarak karşımıza çıkması gibi, hikayede ona kehanette bulunan üç cadı kadın birer erkek, şehrin başına gelen felaket ise savaş değil, iklimsel olaylar olarak yeniden yorumlanıyor. Kolbaş’ın mimari çizim ve çizgi roman dili arasında salınan dijital eskizleri, yaşanmış olayları ve tersine çevrilmiş kurguyu birleştiren bir hikaye anlatıcılığına soyunuyor.

Macbeth (f.)

Having bachelor’s and master’s degrees in architecture, Aslı Eylem Kolbaş transposes the modernist architecture movement in the first half of the 20th century with Shakespeare’s Macbeth in her series of 12 digital drawings. The setting is present-day Athens, which saw an influx of residents in the population exchange of 1923. Modernist architecture, especially Le Corbusier’s “Maison Dom-ino” model was implemented by the city to respond to the ensuing housing crisis, which encroached upon and diminished public spaces until the Second World War. The transformation has become even more pronounced today. In the story that Kolbaş creates, the transforming city becomes the setting where the affinity between capitalism and construction is recreated through typology personified in Macbeth, who appears as a woman this time. A main theme in the narrative is the authoritarian government’s desire to survey everything and take over public space. As Macbeth, who is originally a man, appears as a woman, the three witches become men, and the disaster that befalls the city is not war, but climate-related events. Kolbaş’ style in her digital sketches meanders from architectural drawing to graphic novel as it narrates a story that blends actual events with transmogrified fiction.

* Please scroll down for the English version.

Dijital Çizim / Digital Drawing, 59,5x42 cm, 2019
Dijital Çizim / Digital Drawing, 59,5x42 cm, 2019
Dijital Çizim / Digital Drawing, 59,5x42 cm, 2019
Dijital Çizim / Digital Drawing, 59,5x42 cm, 2019
Dijital Çizim / Digital Drawing, 59,5x42 cm, 2019
Dijital Çizim / Digital Drawing, 59,5x42 cm, 2019
Dijital Çizim / Digital Drawing, 59,5x42 cm, 2019
Dijital Çizim / Digital Drawing, 59,5x42 cm, 2019
Dijital Çizim / Digital Drawing, 59,5x42 cm, 2019
Dijital Çizim / Digital Drawing, 59,5x42 cm, 2019
Dijital Çizim / Digital Drawing, 59,5x42 cm, 2019

English Version