Anıl Duran

Anıl Duran, Köy başlıklı enstalasyonunu bir “hareketli resim” olarak tanımlıyor. Kırsal yaşama dair kesitlerin amorf şekiller, soyut çizgiler, fotoğraf kareleri ve mekansal objelerle birleştiği bir alan yerleştirmesi olarak karşımıza çıkıyor.

Duran, çocukluğunun geçtiği ve görsel imgeleminin gelişimini borçlu olduğu köy mekanını dünyanın farklı yerlerindeki çiftliklerden aldığı imge, ilham ve hikayelerle yoğunlaştırıyor. Coğrafya değişse de benzer pratikler ve kadim bilgilerle varlığını sürdüren köy, hızın yaşamın her alanını sardığı bu çağa bir tezat yaratıyor. Topluluk yaşamının kökenlerine dokunan bir izlekten antik mağara resimlerini anımsatan çizgilere ve katmanlı videolara uzanan bu yerleştirme, insanlığa dair ilkel bir zekanın varlığını düşündürüyor.

Anıl Duran describes his installation titled Village as a “moving picture”.  It is a space installation where sections of rural life are combined with amorphous shapes, abstract lines, photographic frames and spatial objects. 

Duran intensifies the village, where he spent his childhood and to which he owes the development of his imagery, with images, inspirations and stories he draws from farms in different parts of the world. Territories may change but the village continues to exist with similar practices and ancient knowledge, creating a contrast to this age where speed encompasses every aspect of life. From a narrative that touches on the origins of community life to lines and layered videos reminiscent of ancient cave paintings, this installation suggests the existence of a primitive intelligence about humanity.